Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFrieda van Felden

Pom en haar vriendjes, druk 1, 40 blz.
G.K.O. 8 t.d.t. De kleine Pom gaat met haar Teddy-beertje uit rijden. Ze ontmoet nog enkele andere kinderen en komen dan in een tuin van een buitenplaats waar ze eikels gaan zoeken. Prettig spelen ze tot ze tegen den avond vermoeid thuiskomen. Eer Pom naar bed gaat, zegt ze altijd met moeder op het versje:
De Heer, die in den hemel woont
En in elk needrig hartje troont
Is mij nabij, bij dag en nacht,
Houdt over mij getrouw de wacht.

Als Pom in bed ligt bemerkt moeder, dat de Teddy-beer er niet is. Pom krijgt angst over haar beertje. In haar avondgebed vraagt ze of de Heere Teddy weer terug brengen wil. Vader gaat zoeken en eindelijk wordt de beer gevonden. Pom vindt hem 's morgens naast haar kussen. Dit verhaaltje is bestemd voor de allerkleinsten. De toon is Christelijk, dat we alles, ook het geringste, aan den Heere in ons gebed oprecht mogen voorleggen, is een troostende waarheid. Toch lijkt ons de inzet van een beertje, dat even goed den volgenden morgen kan worden gezocht, in dit verband te zwaarwichtig en daarom wat overdreven. Overigens zullen de kleintjes het met plezier uitspellen. Aanbevolen, ook om de teekeningen.


Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1941

Frieda van Felden

Pom en haar vriendjes, druk 4, 40 blz.
prijs 60 cent in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Pom gaat met Jan, Gert en Koos eikels zoeken. Onder de hoge bomen bij een kasteel raakt Pom haar teddy-beer kwijt. Omdat ze zonder haar beer niet kan slapen. gaat vader zoeken en vindt hem. Strekking: Aardig kinderverhaal. Godsdienstige strekking goed.
Conclusie: Laatste gedeelte is het best, Geschikt voor de kleintjes.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.
Frieda van Felden

Pom en haar vriendjes, druk 5, 39 blz.
prijs f 0,65 in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Pom is met enkele buurkindertjes op een buitenplaats, waar ze spelen en ook eikels zoeken. Haar bruine beertje Ted raakt onder de bladeren. 's Avonds pas als Pom in bed ligt, denkt ze aan Ted, die nu de nacht buiten moet doorbrengen. Dat vindt ze toch wel heel erg! In haar avondgebedje vraagt ze aan de Here of Hij ook wil denken aan Ted. Vader van Pom, die op zoek gaat, vindt Ted terug. Strekking: Gods macht in het rijk der natuur, zodat alles groeit door Hem. Gebed wordt niet vergeten.
Conclusie: Een goed boekje voor de allerkleinsten.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.