Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronF. Kragt Hzn

Piet-Jiet, druk 1, 94 blz.
G. K. C. O. 19 t. d. t. 80 cent. Een aardig, origineel verhaal, waarin een musch zijn levensgeschiedenis vertelt, van het moment zijner vroegste herinnering, toen hij leefde in het nest onder de goot van een schuur, tot den tijd, dat hij zijn eigen nest bewoont met Tjiep-tjiep, zijn vrouwtje. Vol van afwisseling en steeds aardig beschreven, is het een boekje, dat de jonge kinderend boeien zal. In zijn woord "Aan de jeugdige lezers" geeft de Schrijver zelf aan, wat, de strekking van dit boekje wil zijn. In de poëzie heet de vogelwereld zonder zorg en verdriet, maar in werkelijkheid is door de zonde van den mensch het dierenleven vol angst en zorgen. Door de geschiedenis van een huismusch wil hij nu de jeugd meer liefde geven voor en meer belangstelling in het leven der vogels. Om dat doel te bereiken heeft evenwel de Schrijver in zijn verhaal een element opgenomen, dat o.i. hem betwist kan worden. Hij brengt n.l. menschelijk gevoel en bewustzijn over op het dier, i.c. de vogelwereld. Die vogels zijn zich bewust, dat ze hun Schepper loven. Ze hebben de herinneringen van doorgestaan leed, treuren om scheiding van ouders en kinderen, redeneeren, denken, besluiten enz. Dat blijft toch fantasie. Wel zucht het gansche schepsel onder de dienstbaarheid der verderfenis en wel kunnen er momenten van angst en vrees zijn in het dierenleven, maar daarom is het dierenleven, hier het vogelleven, niet vol angst en zorgen. Door het instinctieve leven van het dier mist het de smart, die voortvloeit uit de herinnering en den angst, die voortvloeit uit zorg voor de toekomst. Het leeft bij het oogenblik en daarom zijn wij het meer met De Liede dan met den Schrijver eens. De strekking wordt in bedoeld woord vooral den lezers aangegeven. Vaak wordt de levensvreugd der dieren door kinderhanden wreed verstoord. De bedoeling van het boekje is nu zulks als zonde te doen zien en belangstelling en liefde te wekken "in het leven van onze gevederde vrienden". Minder appetijtelijk vinden wij, dat vader musch zoo nu en dan ook stichtelijk is. "Vrouw," zegt hij ergens tot vrouw musch, "Eén zorgt er altijd voor en, heusch er valt geen musch op den grond, zonder dat Hij het wil." Dat is té mooi. De musch citeert den tekst gelukkig niet, maar ook zonder dat is dit geforceerd. Overiges bevelen wij dit boekje wel aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1927