Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

Wouter Harmsen de geuzenjongen , druk 1, 102 blz.
prijs f 1,50; gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 12 jaar.
Inhoud: Door toedoen van Wouter Harmsen is Antoine Moreau uit Vlaanderen gewonnen voor de Reformatie. Gevlucht uit zijn woonplaats, vestigt hij zich te Leiden, waar de vriendschap met Harmsen wordt vernieuwd en verstevigd. Diego, een Jezuiet, lokt Antoine zeer listig door allerhande machinaties in de val in casu in de gevangenis van Doornik. Wouter Harmsen en enkele vrienden en soldaten werken druk aan de redding van Antoine, met wie ze op vernuftige wijze in geregeld contact staan. Maar de pogingen worden zeer belemmerd door de waakzaamheid van de inquisitie. Tenslotte wordt de bevrijding gewaagd. Tijdens een hevig vuurgevecht met de handlangers van de Inquisitie sneuvelt aan de ene kant o.a. Diego, maar aan de andere zijde ook Antoine, om wie alles was begonnen.
Conclusie: Een spannend jongensboek van Gerdes naar historische gegevens, boeiend en minder breedsprakig oververteld door de Zeeuw. De strekking is vooral standvastig te zijn in het geloof en trouw aan de vrienden om des geloofs wil. Ik vind de typering van het reformatorisch geloofsstandpunt, juist tegenover de Roomse goede werkenleer, minder geslaagd in de volgende zin op pag. 9: "en dat er daarom voor een zondaar niet meer te doen valt, dan in Jezus te geloven."
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.