Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnne de Vries

Reis door de nacht , druk 2, 155 blz.
prijs f 2,25; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Dit boek geeft ons de lotgevallen van de familie de Boer in de laatste wereldoorlog, met zijn onderduikers, verraad, N.S.B. enz.
Conclusie: Dit is no. 2 van de serie "Reis door de nacht", die uit 3 deeltjes bestaat, maar kan ook afzonderlijk worden gelezen. Wie dit gelezen heeft, grijpt naar het volgende deel. Een boek, dat tekent het geestelijk verzet tegen de overheerser en bestemd is voor ouderen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Reis door de nacht , druk 8, 154 blz.
prijs gebonden f 2,25; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Als in 1942 de storm van de duitse terreur opsteekt, wordt het huis van de familie de Boer in Drenthe een centrum van activiteit. Daar wordt gezorgd voor onderduikers, engelse piloten, vandaaruit wordt een joodse verpleegster uit Westerbork bevrijd. Hieraan komt in eind april 1943, toen de algemene staking uitbrak, door de schuld van de n.s.b.buurman een abrupt einde. Strekking: Dit boek doet de oorlogstijd weer herleven in de herinnering der ouderen en is voor de jongeren bijzonder goed om een indruk van die tijd te krijgen. Temidden van alle menselijk doen en laten klinkt de overgave aan de Heere door.
Conclusie: Dit boek is het 2e deel van de serie van vier "Reis door de nacht" van Anne de Vries en vraagt om de aanschaf van het le, 3e en 4e deel. Het is in alle opzichten goed geschreven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1962

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Reis door de nacht , druk 9, 154 blz.
prijs f 2,90 gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Tweede deel van "Reis door de nacht", de lotgevallen van de familie De Boer in de eerste jaren van de tweede wereldoorlog. Het gehele gezin neemt deel aan het verzet tegen de Duitsers. Hun huis wordt in brand gestoken, het gezin moet vluchten. Strekking: De historische kennis van de oorlogstijd moet behouden blijven. Godsdienstige strekking had beter tot uitdrukking moeten komen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Boeiend en vlot geschreven. Wel wat onwaarschijnlijke toevalligheden, maar 't verhaal blijft spannend.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Reis door de nacht , druk 10, 154 blz.
prijs f 2,90 gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Het tweede deel van de serie van vier over de familie De Boer in oorlogstijd handelt in het bijzonder over de deelname aan het verzet door de gehele familie, met name hulp aan geallieerde vliegers en onderduikers. Strekking: Deze serie is in het bijzonder geschreven voor jongens en meisjes van 13/14 tot 16 jaar, opdat zij een indruk zullen krijgen van het optreden van de Duitse bezetter en van het door ons volk gepleegde verzet. Godsdienstige strekking matig.
Conclusie: Hoewel niet bepaald geschreven voor 11-12-jarigen, zullen de oudsten van de Zondagsschool deze boeken graag lezen.
Eindoordeel: aanbevolen,
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Reis door de nacht , druk 12, 156 blz.
prijs f 2,20 gebonden, geïllustreerd; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10 jaar en ouder.
Inhoud: De beschrijving van de belevenissen van de familie de Boer in de jaren 1942 en 1943, dus, midden in de tweede wereldoorlog. Het hele gezin is betrokken bij het verzet tegen de Duitsers. Spannende avonturen worden op boeiende wijze verteld.
Conclusie: Een levensecht verhaal uit de bezettingstijd, spannend tot de laatste bladzijde. Het boek geeft een levendig beeld van het soms bange bestaan van een echt Nederlands gezin in deze donkere periode. Het boek is het tweede deel uit een serie.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.