Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFrancina

Otto Doorenbos, druk 1, 60 blz.
De held van dit verhaal wordt door een politieagent betrapt bij een bezigheid, die meer baldadigheid is dan jongensspel: "Schotsje brouwen". Van Dale's woordenboek kent dit vermaak niet; de uitdrukking zal wel ontleend zijn aan het argot van kwajongenstaal. Hij heeft wel een slechten vriend, Klaas, maar geen slecht karakter. Voor den zieken Frits van Buuren toont hij zorg en toewijding. Als diens hondje door Klaas moedwillig met vastgebonden pootjes in 't water geworpen is, wordt het door Otto gered. 't Hoogtepunt van het verhaal is de zelfverloochening van Otto ten opzichte van zijn plaaggeest. De omslag ziet er zeer goed uit. De bedoeling van den Auteur is duidelijk; in zoover is dit boekje een spiegel, waarin veel jongens en meisjes wel eens aandachtig mogen zien. De gesprekken tusschen Otto en zijn moeder zijn beter wat den inhoud dan wat de lengte betreft. De strekking en sfeer zijn Christelijk. Dit verhaaltje kan een indruk nalaten in het hart van den jongen lezer. We bevelen het aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1933

Francina

Otto Doorenbos, druk 1, 60 blz.
Die Otto Doornenbos is een flinke jongen. Hij is dapper en houdt van dieren. Een van zijn medescholieren is een lafaard en een plaaggeest, die hem het leven verbittert. Toch wil Otto dien valscherd vergeven. Wel aardig verteld, maar de ouden vallen de jongen in dit verhaal lastig met al hun stichtelijke woorden. Tegenover de jeugd moet men spaarzaam zijn met uitdrukkingen als: "Ook voor deze zonde heeft de Heiland de straf gedragen". Alleen bij diep schuldbesef is zulk zeggen gepast, gaat dit daaraan niet vooraf, dan komt de diepe zin er van niet tot zijn recht, 't blijven woorden. Voor jongens van 9 tot 11 jaar. Matig aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933
Francina

Otto Doorenbos, druk 1, 60 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 11-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Otto, de eenige jongen van Wed Doorenbos, speelt met zijn kameraden van de school een spel, waarmee rustige burgers veel overlast wordt aangedaan. Otto, die het niet van harte meespeelt, wordt gesnapt. Juffrouw Doorenbos weet haar zoontje op de juiste wijze de zonde onder het oog te brengen. Klaas Melman, een van de jongens, is niet oprecht en heeft een hekel aan Otto. Hij plaagt ook dieren, die soms wreed worden behandeld. Eens wil hij een hondje van een zieken jongen verdrinken. Otto redt dit hondje en als nu Klaas gevaar loopt om met de politie in aanraking te komen, is het Otto, die in grootmoedige zelfverloochening en vergevensgezindheid voor Klaas pleit. De dierenbeul komt dan vrij en leert het schandelijke van zijn daad inzien. Algemeene op- of aanmerkingen: Werkelijk een aardig boekje. Geef dit onze jongens gerust in handen. Ze zullen het ook wel graag lezen. Ja, er zit wel actie in. Ook is de religieuse tendenz in orde. Vorm en inhoud zijn zoo, dat we zeggen
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.