Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

Wouter Harmsen de geuzenjongen , druk 1, 92 blz.
prijs f 1,20; gecartonneerd; geïll.; jongensboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Dit boekje vertelt van de heel moeilijke tijd van Spaanse overheersing, toen de Geuzen alles in het werk stelden om het land van deze dwingelandij te bevrijden. Het was niet gemakkelijk als christen mee te doen. List en wreedheid waren aan de orde van de dag. Maar Wouter Harmsen toont het evangelie te kennen door tegenover de haat van de ketter-vervolgers in practijk te brengen: doet wel degenen, die u haten.
Conclusie: Het is goed, dat onze jongens weten, wat het gekost heeft om vrijheid te krijgen voor het belijden van de Naam des Heeren overeenkomstig Zijn Woord. Het is een spannend verhaal, dat ze graag zullen lezen. Van betekenis is, dat hierin uitkomt de invloed van het evangelie. Er werd maar niet zonder meer geweld tegenover geweld geplaatst.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

Wouter Harmsen de geuzenjongen , druk 2, 92 blz.
prijs gebonden f 1,50; jongensboek.
Inhoud: De heer de Zeeuw heeft de boeken van Gerdes, in mijn jeugd veel en graag gelezen, opnieuw bewerkt, waardoor ze minder breedsprakig geworden zijn en zich ook makkelijker laten lezen. Dit is het eerste deeltje: In de duinen. Het speelt in Kennemerland in de eerste jaren van de 80-jarige oorlog. Held van het verhaal is Wouter Harmsen, zoon van een Calvinistisch prediker. Hij ziet zijn weg telkens gekruist door de sluwe "Noortdorpse vos", handlanger van de inquisitie en Spanjaard. We ontmoeten Geuzenhopman Ruichaver en de halteprediker Jan Arendsz. Op 't laatst van dit boekje ontmoet Wouter zijn vader en grootvader, omtrent wier lot hij de bangste vermoedens had, maar die door de Heere in alle gevaren wonderlijk bewaard zijn. Strekking: Wat is er in die tijd om det geloofs wil onzegbaar veel geleden. Dat moeten onze kinderen goed weten. Duidelijk wordt de eis van Christus om onze vijanden lief te hebben in 't licht gesteld. Wouter brengt die eis in practijk.
Conclusie: Naar mijn smaak - die van een volwassene - iets te geforceerd, wat avonturen en ontmoetingen betreft. Overigens zijn inhoud en strekking uitnemend. De ervaring heeft mij geleerd, dat onze jongens dol zijn op deze serie.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.