Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

Wouter Harmsen de geuzenjongen , druk 1, 113 blz.
prijs f 1.50; gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek; leeftijd 9-14 j. en ouder.
Inhoud: Wouter Harmsen, de zoon van een bekend prediker ten tijde van de Spaanse overheersing, beleeft allerlei avonturen. De Nootdorper vos, poogt hem en zijn vader en enkele vrienden over te leveren in handen van een fanatiek pastoor, die later alleen maar bidden kan: 0 God, wees mij zondaar genadig. God bewaart Wouter en zijn vader. Het zaad van het Evangelie wordt gestrooid in harten van hooggeplaatsten en Roomse geestelijken en eenvoudige mensen. Ook in het hart van Wouter, die beslist aanhanger is van de leer, die naar de Schrift is. Strekking: God bewaart de Zijnen in voor- en tegenspoed, ook al moet men de marteldood sterven. God houdt Zijn volk in stand en breidt Zijn Kerk uit.
Conclusie: Een pracht jongensboek uit de tijd der Spaanse overheersing, de tijd van de Geuzen. De tijd van martelaren der Kerk, die alles over hebben voor hun geloof. Schriftuurlijk.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

Wouter Harmsen de geuzenjongen , druk 2, 108 blz.
prijs f 1,75; gebonden; jongensboek.
Inhoud: In dit boek van geuzen-avonturen lezen we van de lotgevallen van Wouter en zijn vader, de prediker Rolf Harmsen, van de bekering van priester Herwijn en de executie van de Noortdorpse vos. Strekking: Voor het Evangelie alles over hebben en onze bitterste vijanden liefhebben.
Conclusie: Een spannend boek over de spaanse tijd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.