Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronIda Keller

Riccardo de geitenhoeder, druk 1, 189 blz.
Riccardo is een arme herdersjongen, die in aanraking komt met een geloovig protestantsch jongmensch. De pastoor ziet dat met leede oogen en als de grootmoeder, die den ouderloozen jongen had opgenomen, sterft, neemt de geesteljke hem in huis. Maar Riccardo wil daar niet blijven en vlucht op zekeren dag naar de stad, waar zijn vriend is gaan wonen, om bij dezen hulp te zoeken. Maar de jongeman is op reis en nu wordt Riccardo opgenomen door een paar eenvoudige menschen. Ondanks hun waarschuwingen gaat hij op zekeren dag mede met een knaap uit de buurt, die hem stelen wil leeren._ Maar daarvan heeft hij een afkeer, en als hij ziet, hoe de ander een dame een taschje ontfutselt, brengt hij de zaak aan het licht. Deze jonge vrouw blijkt een zuster te zijn van Riccardo's vroegeren vriend en brengt die twee weer tot elkander. Dat geeft een blij weerzien. Voortaan behoeft de voormalige herdersjongen geen zorgen meer te maken. Hij is nu veilig thuis. Een 20 illustraties in den tekst, waarbij zeer goede; druk goed; aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921