Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

Robin Hood, druk 5, 136 blz.
Robin Hood door P. de Zeeuw J.Gzn. verhaalt de avonturen, listen en overwinningen van de vrijbuiter, die gehoorzaamheid weigerde aan prins John en trouw bleef aan zijn koning Richard Leeuwenhart. Het etaleren van (overigens historisch juiste) bisschoppelijke machtspolitiek en van smulzieke geestelijken lijkt voor jonge lezers minder wenselijk. Het boek is daarenboven weinig geïnspireerd geschreven.(f 2,20, geb. f 2,95)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1963-64

Open IDIL-Gids.