Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

Wouter Harmsen de geuzenjongen , druk 1, 106 blz.
prijs f 1,50; geb.; geïll.; jongensboek; leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: Wouter Harmsen trekt rond als "hagepreker". Hij woont in Utrecht. In botsing met Roomsen en Wederdopers. Gerard van Klooswijk is door zijn broer 14 jaar lang gevangen gehouden. Dan alles ontdekt. Gerard weer verenigd met zijn echtgenote en dochter. Zit spanning in het verhaal. Strekking: Levens geloof bij Wouter Harmsen. Bij de hagepreek aangegeven, hoe deze mensen iets vinden voor hun godsdienstig leven.
Conclusie: Er zit spanning in het verhaal en zal dan ook door de jongens graag worden gelezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

Wouter Harmsen de geuzenjongen , druk 2, 106 blz.
prijs f 1,75 gecart.; jongensboek. Inhoud; Jan van Vlooswijk, die geen adellijk erfgoed heeft ontvangen, laat zijn broer Gerard in een klooster opsluiten. De Wederdopers maken zich meester van diens vrouw. Haar kind ontnemen ze haar, waardoor ze haar verstand verliest. Jan neemt liet kleine meisje als zijn pleegdochter aan. Het kwaad van Jan van Vlooswijk wordt ontdekt. Wouter heeft hier ook een aandeel in met zijn vrienden. Jan krijgt zijn gerechte straf.
Conclusie: Dit boekje vertelt van de moeilijkheden uit de 16e eeuw. De Hervorming begint door te dringen, de wederdopers laten zich echter ook nog gelden. Het is een moeilijke tijd geweest. We lezen in dit verhaal van allerlei spanningen. De jongens zullen er bijzonder door geboeid worden. Het is goed, dat ze hiervan iets weten, daarom is het zeer bruikbaar voor de uitdeling op de Zondagsschool.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.