Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Henszen Veenland

Pioniers en indianen, druk 1, 191 blz.
5 t.d.t., G.K.O., J. 10-14 j. "Pioniers en Indianen" beschrijft het trekken van één familie naar het westen, die een uitzondering maakt onder de pioniers. Bijna allen behandelen de Indianen beledigend en vijandig. John Huskey beschouwt hen als zijn naasten, die hij naar Gods gebod moet liefhebben. Al is hij dan het grondgebied der Indianen binnengetrokken, ze sluiten toch vriendschap met hem. Als de Indianen samenspannen om de pioniers aan te vallen en te verjagen, wordt hij gespaard met zijn gezin. Het papier is niet best, maar de omslag is prachtig, en de kop van de pionier is wel goed getroffen. De tragiek van de strijd bij het terugdringen van de Indianen door de blanken komt wel goed uit. De fouten lagen niet aan één kant, maar de met vuurwapenen en "vuurwater" gewapende blanken hebben zich zeker dikwijls aan schending der christelijke naastenliefde schuldig gemaakt. Dat wordt hier duidelijk in het licht gesteld. Wie zich biddend voor Christus buigt zal ook vrede met de Indianen willen en in bepaalde gevallen ook kánnen bereiken. Overigens missen we in dit boekje de Evangelieprediking. Dat de Here het Lam Gods is, die de zonde der wereld wegneemt, wordt niet verteld. Het is enkel moraal, naastenliefde, die dan haast een humanistisch tintje krijgt. Een onderhoudend boek, heel best als ontspanningslectuur, maar voor Evangelisatie-doeleinden is het niet geschikt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

H. Henszen Veenland

Pioniers en indianen, druk 1, 191 blz.
prijs in slappe omslag f 1,25; jongensboek.
Inhoud: John Huskey vestigt zich in het gebied van de Indianen, waar hij een goede verstandhouding schept met deze bewoners, in tegenstelling met andere pioniers, die deze autochtone bevolking met minachting behandelen. De Indianen proberen de blanken te verdrijven, wat niet gelukt, maar Huskey blijft trouw aan zijn voornemen om ook deze mensen te behandelen op een christelijk verantwoorde manier.
Conclusie: Dit boeiend geschreven boekje, dat in pocketvorm uitgegeven is, zullen de jongens graag lezen. Het is een leerzaam boekje. Er wordt heel veel geschreven en gesproken over de verhouding van blank en niet-blank, in dit verhaal hebben we een voorbeeld van de verhouding onder elkaar. Een christelijke houding spreekt ons uit dit verhaal toe.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
H. Henszen Veenland

Pioniers en indianen, druk 1, 191 blz.
Over Pioniers en Indianen gaat het in het 42e nummer van de "Mei-Pockets", door H. Henszen Veenland. John Huskey, zijn vrouw en broer Jack pakken hun weinige bezittingen op een stevige huifwagen en trekken weg uit fort Laramie, de Rocky Mountains over. Al pionierend willen ze daar een nieuw home proberen op te bouwen. De in die streek wonende Indianen voelen zich bedreigd. En onder de pioniers zijn er die deze gevoelens wettigen. John zweert echter bij de mogelijkheid van een vredig naast elkaar bestaan. Hij zal zich dan ook niet mengen in de strijd die er tussen de beide partijen zal ontbranden. Johns pricipiële houding - soms wat geforceerd gepresenteerd - is pedagogisch een goede noot voor het boekje. Het verhaal zelf is vrij gewoon, stijgt niet boven de middelmaat uit. De stijl laat nogal eens te wensen over. (f 1,25)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1961-62

Open IDIL-Gids.