Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetsy

Piet en Pietje , druk 3, 32 blz.
Piet wil zendeling worden. Het sterven van zijn vader maakt echter, dat hij daarover voorloopig niet behoeft te denken. Hij moet, zoodra hij van school is, wat verdienen. Toch blijft hij de zending trouw en bezoekt geregeld allerlei samenkomsten. Zijn laatste dubbeltje werpt hij in den collectezak en voor een bazaar, die gehouden zal worden, staat hij na zwaren strijd zijn klein kanarievogeltje af. Moeder brengt het weg en vertelt aan het Comite, welk offer haar jongen brengt. Hij moet op de bazaar komen en hoort daar dat zijn vogeltje f 100.— heeft opgebracht. Een heer, die zijn geschiedenis heeft vernomen, heeft dit bedrag graag gegeven en bovendien schonk hij Piet zijn vogeltje weer. Acht plaaties in den tekst, goede druk, aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921