Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD. Menkens-van der Spiegel

Roel's reusachtige reis, druk 1, 158 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Roel, een onuitstaanbar eigenwijs oud mannetje van 11 jaar, maakt met zijn ouders een reisje naar Luxemburg. Daar ontmoeten ze een ander Hollandsch gezin en Roel vindt een kameraadje. De oudere broers en de zusters van zijn nieuwe vrind knappen Roel dan een beetje op, 't geen natuurlijk met de noodige strubbelingen gaat. Algemeene op- of aanmerkingen: Net een boekje uit de praehistorische tijd van vader Kroostlief en zijn weetgierige kinderen. Roel redeneert en philosopheert op alle gelegen en ongelegen tijden, over de Romeinsche cultuur, de gevoeligheid van de huid op verschillende plaatsen, geologische problemen enz., enz. Stukken, die gewone jongens allemaal overslaan. Zeg ons, welke Hollandsche jongen van 11 jaar vindt het akelig voor onbeleefd uitgemaakt te worden? Hier en daar is er moeizaam eenige Christelijkheid bijgesleept. Ook de plaatjes konden niet bekoren.
Conclusie: minder geschikt.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
D. Menkens-van der Spiegel

Roel's reusachtige reis, druk 1, 158 blz.
G. K. C. 0. 16 t. d. t. 65 cent. De omslagteekening van dit mooie boek is een lust voor het oog. Op den voorgrond een silhouette, de jeugdige reiziger op een heuveltop onder een hoogen boom. Dit in violet. De wijde lucht van het ver verschiet mat-blauw. Aan zijn voet het groene dal met de kleurige daken van een stad. Titel prachtig contrasteerend in hel rood. Hier is met eenvoudige middelen iets héél goeds bereikt. De vlakverdeeling kon niet beter zijn. De "reusachtige reis" is een reis naar Luxemburg en de reiziger is Roel, zoontje van een hoofdonderwijzer. Hij is eenig kind en haantje de voorste. Natuurlijk schept hij over zijn buitenlandsche reis tegenover zijn kameraden niet weinig op. Hij wil uiteraard "alles" zien. Vader en moeder moeten hem nog wel eens kalmeeren. Ze maken kennis met een Amsterdamsche familie, waarbij een jongen van Roels leeftijd. Daarmee sluit hij vriendschap. Ze hebben Roel al gauw dóór en vinden hem een verwend eenig kind. Vooral Herman heeft het niet op hem en mag hem wel graag eens plagen en voor den gek houden. Roel is dol op 'n avontuur en wil beslist eens wat beleven. Hij slaat op zekeren dag een anderen weg dan het gezelschap in en maakt de anderen daardoor ongerust. Ze zoeken hem en zien nog dat hij juist met den trein wegrijdt. Roel is 's avonds op tijd in de eetzaal, de anderen komen te laat. Daardoor ontstaat "onaangenaamheid". Gelukkig ziet Roel in, dat hij de hoofdschuldige is en hij vraagt vergiffenis èn aan zijn ouders en aan de anderen. Door het gebed ontvangt Roel kracht tot een openhartige belijdenis. De titel is ons niet duidelijk. Is het woord "reusachtig" alleen maar gekozen om formeele redenen, uit zucht tot alliteratie? Wat beduidt dit woord in dit verband? Tracht het Roel in zijn opschepperij te typeeren? Is het echter om de paedagogische school, die Roel op reis doormaakt, dan is dit woord zeker niet gelukkig gekozen. We leeren door dit boek een stuk van de kaart beter kennen, dan bij een gewone Aardrijkskundeles. Vormen en manieren worden bijgebracht en ook historische kennis doen we op. 't Moet echter gezegd dat Roel een eigenwijs kereltje is, dat nu juist niet de sympathie van de lezers zal krijgen. Er wordt in dit verhaal te veel gepraat. "Gepraat" is nog geen "gesprek". De illustraties blijven ver bij den fraaiere omslag achter. Om de goede paedagogische strekking bevelen we dit boek aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934