Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM. van Nuis-Zuidema

Rode papavers, druk 1, 114 blz.
G.K.C.B. 13 t.d.t. Klazientje, een meisje uit een eenvoudig gezin, is een ijdeltuitje en daarbij erg egoïstisch. Een van haar lievelingswenschen gaat in vervulling, wanneer zij, voor de rust van haar Moeder, die ziek is, tijdelijk op een mooi buiten mag logeeren. Haar ijdelheid brengt er haar zelfs toe zich voor haar broertje, die, om haar plelier te doen, een bos door hem zelf gekweekte papavers komt brengen, te verbergen. En dat, terwijl hij de plantjes uit zijn spaarpot betaalde, omdat hij weet, dat zijn zusje zoo bijzonder op deze bloemen gesteld is. Zij ziet het leelijke van haar gedrag in. Moeder wordt beter. Alles komt in orde. Uit dezen korten inhoud voelt men het zwakke punt reeds aan: de psychologische onwaarschijnlijkheid en onnatuurlijkheid. Die begint al bij den allereersten regel van hoofdstuk I en die eindigt in den allerlaatsten regel van het slothoofdstuk, waar roode papavers in het „heele-maal donker" duidelijk te zien zijn. We hebben hier te doen met gewrongen maakwerk. Laat de schrijfster haar talent (want dat heeft ze) op een betere manier besteden. Die roode papavers zijn een onnatuurlijke obsessie; zelfs de teekenares is er nu en dan heelemaal „naast" (pag. 22 stengels veel te kort, pag. 76 kelk veel te groot). Te prijzen valt het op het punt van de Zondagsviering en den Kerkdienst. Maar daartegenover staat, dat ook hier weer ontmoet wordt de gedachte, dat God je „helpen moet", als je kwaad gedaan hebt. Doch al zou het geestelijk gehalte 18-karaats of nog meer zijn, we zouden dit boekje om zijn verregaande onnatuur moeten verwerpen.De kinderen zullen allerlei dingen van dien aard niet eens opmerken; maar er zijn grenzen. Heel dit boekje wordt getypeerd in den eersten volzin, die aldus luidt: „Zo blauw als de hemel of zoo rood als een tulp, want papavers zijn er nu nog niet". Het zou ons niet moeilijk vallen, te bewijzen, dat de schrijfster allerlei heterogene elementen zonder nadenken samenflanst (b.v. schapenwolkjes bij een Aprilhagelbui, enz.) Hier is het oppervlakkig maakwerk zóó erg, dat daardoor onze aanbeveling in gevaar wordt gebracht.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941

M. van Nuis-Zuidema

Rode papavers, druk 2, 113 blz.
Prijs jf 1,20; gebonden; geïll.; meisjeshoek, 10-12 jaar.
Inhoud: Een aardig boekje over Gert en Klazientje. Er zijn meer dan 2 kinderen in het gezin, maar zij zijn de "hoofdpersonen". Klazientje vindt het rood van papavers zo mooi. Na heel veel moeite plant Gert rode papavers in een eigen tuintje. Moeder komt te vallen en moet om een hersenschudding in bed blijven. Klazientje komt door bemiddeling van de dokter zolang bij rijke mensen in huis. Daar heet ze Ina, wat ze niet leuk vindt. Door de weelde raakt Klazientje een beetje aan haar eigen omgeving ontwend. Ze schaamt zich voor Gert, die rode papavers komt brengen, om zijn zusje te verrassen. Klazientje voelt wel, dat ze hier kwaad aan doet. Tenslotte komt ze uit eigen beweging naar huis. Daar is ze toch het best.
Conclusie: Een goed boek, uitstekend verteld en goed geïllustreerd.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
M. van Nuis-Zuidema

Rode papavers, druk 3, 113 blz.
prijs f 1,20; gebonden; geïll.; meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Wens van Klazientje: een jurk in de kleur van rode papavers. Ze krijgt ook zo'n jurk. Als Klazientje die kleur zo mooi vindt, zal kleine Gert haar verrassen door papavers in zijn tuintje te laten groeien. Wanneer deze uitkomen is Moeder erg ziek. Klazientje wordt uitbesteed bij een deftige familie. Als Gert dan de papavers komt brengen, wil ze uit grootsheid niet weten, dat die vuile, rare jongen haar broer is. Ze jokt er zelfs om; maar haar geweten gaat toch spreken... in 't eind komt alles goed. Gebruik van Here.
Conclusie: Goed geschreven meisjesboek. Geen speciaal kerstboek; maar dit geldt wel voor andere boeken ook.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
M. van Nuis-Zuidema

Rode papavers, druk 4, 113 blz.
prijs f 1,30; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Klazientje vindt Papaverrood heel mooi. Ze krijgt zelfs naar haar hartewens een jurk in die kleur. Haar broer Gert weet zelfs papavers voor haar te kweken. Tijdens moeders ziekte is Klazientje bij een rijke familie uitbesteed. Als Gert haar de inmiddels uitgekomen papavers komt brengen, is Klazientje te trots om haar vrij armoedig gekleed broertje te kennen. Ze jokt er zelfs om. Na nog wat volhouden komt ze toch tot inkeer en alles komt weer goed. Strekking: Begeerte naar grootheid des levens voert af van het rechte pad.
Conclusie: Een goed geschreven boek voor onze meisjes. Godsdienstig kon het iets positiever, wat betreft het zondebesef. Gert is een mooie figuur. Taal en stijl goed. Paedagogisch heel goed.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
M. van Nuis-Zuidema

Rode papavers, druk 5, 110 blz.
prijs gebonden f 1,35; meisjesboek.
Inhoud: Gert en Klazientje gaan als broertje en zusje veel met elkaar om en houden veel van elkaar. Gert verzint een plannetje om Klazientje blij te maken. Hij plant papavers in zijn tuintje, die bloeien als Klazientje bij haar vriendinnetje Lot (door ziekte van haar moeder) logeert. Gert gaat ze brengen, maar Klazientje doet of ze hem niet kent, omdat Lot hem raar vindt, misschien wel een bedeljongen. Gert is erg teleurgesteld, maar alles keert ten goede. Strekking: Klazientje schaamt zich voor haar broertje, haar hartje zit te hoog. Ze moet leren vergenoegd te zijn met hetgeen zij is.
Conclusie: Een mooi boek voor de meisjes. Echt begrijpelijk getekend, hoe 't kwam, dat Klazientje (toen "Ina") zich geneerde voor haar broertje. Gert als de goede hartelijke broer iets te mooi, toch wel werkelijk. Het.. verkeerde ván "verloochenen" goed geschetst, evenzeer als de strijd om dit te belijden. Een aardig boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
M. van Nuis-Zuidema

Rode papavers, druk 6, 110 blz.
prijs f 1,35 gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Klazientje houdt erg veel van rood. Van de bloemen vindt ze de rode papavers het mooist. Gert, haar broertje, kweekt ze stilletjes in zijn tuintje om haar te verrassen. Helaas wordt dat aanvankelijk een teleurstelling voor Gert, maar later komt het helemaal goed. Strekking: Hoogmoed komt voor de val en dat brengt moeilijke dagen mee. Wie zijn schuld voelt, moet niet alleen aan de Heere om vergeving vragen, maar het ook oprecht vertellen aan de betrokkenen.
Conclusie: Een bijzonder aardig boekje, voornamelijk voor onze meisjes. Het geeft niet alleen een goede kijk op de kinderziel, maar maakt ook ernst met zonde en vergeving. Opvoedkundige waarde.
Eindoordeel: warm aanbevolen,
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.
M. van Nuis-Zuidema

Rode papavers, druk 7, 110 blz.
prijs gecartonneerd f 1,45; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Gert gaat in het geheim papavers poten voor zijn zusje Klazientje. Klazientje is een wat ontevreden meisje, dat graag mooi is. Als moeder ziek wordt, gaat ze naar de deftige ouders van haar schoolvriendinnetje. Ze schaamt zich voor hem en ze doet net of ze Gert niet kent. Later krijgt ze spijt en dan komt het natuurlijk allemaal goed. Strekking: Er zit niet veel werkelijke strekking in dit boekje.
Conclusie: Een nogal afgezaagd thema (moeder ziek - logeerpartij). De kinderen zijn niet "echt" genoeg. En wat een geweldig ouderwetse tekeningetjes! (zie b.v. pag. 9 en 50).
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.