Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCorry Blei-Strijbos

Ruby en het konijn, druk 1, 53 blz.
Aantal blz. 51; le druk; prijs f 1,25 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Hoewel Ruby, een eenzaam evacueetje uit Indonesië, de eerste is om een konijn te kopen van Frans, een boerenjongen, verkoopt Frans het aan zijn vriendje Wout. Beiden komen dan tot de ontdekking, dat ze Ruby verkeerd hebben behandeld en maken het op 't Kerstfeest weer in orde. Strekking: Een verkeerde daad moet ongedaan gemaakt worden.
Conclusie: Het boekje behoort tot het genere van: op het Kerstfeest moet je, wat je verkeerd gedaan hebt, weer in orde maken. Vrij gezocht is de manier waarop dit gebeurt. Niet geschikt om op het Kerstfeest te geven!
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.
Corry Blei-Strijbos

Ruby en het konijn, druk 1, 53 blz.
Ruby en het konijn door C.B. Blei-Strijbos. Ruby, een Indische jongen, wordt op school door de anderen niet geaccepteerd. Heel verdrietig is hij, als een jongen het aan Ruby beloofde konijn toch aan een ander verkoopt. Maar het geweten laat de andere jongen niet met rust en in de kerstnacht wordt alles weer goed gemaakt. De oplossing van dit miniatuur rassenprobleem voldoet niet helemaal, omdat de verzoening niet op wederzijds begrip blijkt te berusten. Het verhaaltje wordt nuchter verteld en prettig geïllustreerd door Tiny van Asselt. (geb. f 1,25)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1965-66

Open IDIL-Gids.

Corry Blei-Strijbos

Ruby en het konijn, druk 2, 51 blz.
prijs gebonden f 2,25; jongens- en meisjesboek, leeftijd 7-10 jaar.
Inhoud: Frans, een boerenzoon, biedt in de klas een jong konijn te koop. Z'n vriend Wout mag het kopen, maar de volgende morgen is Ruby, een Indonesisch jongetje, hem nèt even voor. Toch overbluft Wout z'n vriend Frans en koopt het witte konijn. Vanaf dat ogenblik is alle vreugde weg: beide jongens voelen hun geweten en Ruby is doodongelukkig. Met het Kerstfeest komt het weer goed: na veel verwikkelingen krijgt Ruby het konijn, dat de beide vrienden 's avonds tevoren onder de kerstboom hebben geplaatst.
Conclusie: Een spannend boekje, vooral voor jongens. Soms wel wat onwaarschijnlijk, maar dáár zal de jeugd geen last van hebben. Het gebruik van "Heer" en "kerstboom" moet gememoreerd. Het kwaad geeft geen rust in 't gemoed - dat leert dit hoekje duidelijk. Behoudens genoemde bezwaren:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1972

Open Boekbeoordeling.