Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD.J. de Klerk

Precies een gulden, druk 1, 70 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dries is het zoontje van een weduwe. Met zijn vrienden Henk en Koos gaat hij een dag kampeeren. Koos, van wien de tent is, heeft gezegd, dat hij een rugzak mee moet brengen. Dries haalt nu stiekum een gulden uit de spaarpot van z'n zusje en zegt, dat hij hem van Grootmoeder heeft gekregen. Bij het kampeeren raken ze slaags met woonwagenjongens. Plotseling verstuikt een van deze zijn voet en nu wordt hij op de tent als draagbaar naar de woonwagen gebracht. Ru moet rust houden en de drie vrienden gaan nu venten voor Ru's moeder en verkoopen 100 kleerhangers. Dries heeft geen rust, hij belijdt schuld en spaart een gulden bij elkaar voor de spaarpot van zijn zusje. Die gulden laat Moeder hem echter in de collectezak doen. Dan wordt bij hooge Kerstboomen het Kerstfeest gevierd, waarbij ook Ru, de woonwagenjongen, tegenwoordig is. Algemeene op- of aanmerkingen: De sfeer in dit boekje is niet echt Christelijk. Hier en daar een godsdienstig versierinkje maakt een boekje nog niet Christelijk. 't Gaat alles op rolletjes. De Kerstboom verheerlijkt. Ook de correctie had beter kunnen zijn (blz. 69 onderaan). Het boekje is modernistisch. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
D.J. de Klerk

Precies een gulden, druk 1, 70 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 4 z.p. Doelende op het thema uit een onzer beoordeelaars de verzuchting: "Van de dronkenschap-boekjes zijn we tegenwoordig wel verlost; wie verlost ons van de kruimel-diefstal-boekjes ?" De korte inhoud van dit boekje is als volgt weer te geven: Dries, zoon van een arme weduwe, wil graag een rugzak hebben om met zijn vriendjes, Koos en Henk, te kampeeren, en wetende, dat moeder den noodigen gulden niet missen kan, neemt hij dien stilletjes weg uit den spaarpot van zijn zusje, moeder voorliegende, dat hij hem van grootmoeder gekregen heeft. Door allerlei wederwaardigheden (een twist met woonwagenjongens, een feestje op school, waarbij hij en zijn vriendjes geprezen worden, enz.) spreekt telkens de stem van zijn geweten: "Gij hebt kwaad gedaan, en zult geen vrede hebben, vóór dit beleden is." Intusschen heeft Dries gespaard, om moeder den gulden te kunnen teruggeven. 't Wordt sterk ijs; meester zal met de jongens van zijn klas een wedstrijd houden; Dries heeft geen schaatsen; kan ze van zijn spaargeld wel koopen, maar overwint die verzoeking, geeft moeder 't geld, en belijdt zijn schuld. Moeder is zeer blij om de schuldbelijdenis en laat Dries den gulden offeren in de collecte voor de armen op 't Kerstfeest. Al hebben wij vurige wenschen, het is zéér verkeerd, als wij daaraan door slechte middelen zoeken te voldoen. Tegen zulke zonden is alleen bij den Heere hulp te vinden en wij moeten die biddend zoeken. Dat is de goede bedoeling van dit verhaal. We hebben echter een ernstig bezwaar, nl, dat dit boekje zóó maar met een vrij ernstigen diefstal begint, alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is. Dat klopt ook niet op de verdere karakterteekening van Dries. Door deze fouten verliest het verhaal voor ons bezef zeer veel aan waarde. Buitendien is de evangeliseerende inslag zwak. Het boekje heeft een zéér kleurigen omslag van Jan Wiegman, die den lezers stellig een genoegen zal zijn. Onze aanbeveling geschiedt om bovenvermelde redenen onder veel voorbehoud.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

D.J. de Klerk

Precies een gulden, druk 2, 70 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 4 z.p. Doelende op het thema slaakt een onzer beoordeelaars de verzuchting: „Van de dronkenschap-boekjes zijn we tegenwoordig wel verlost; wie verlost ons van de kruimel-diefstal-boekjes ?" De korte inhoud van dit boekje is als volgt weer te geven: Dries, zoon van een arme weduwe, wil graag een rugzak hebben om met zijn vriendjes, Koos en Henk, te kampeeren, en wetende, dat moeder den noodigen gulden niet missen kan, neemt hij dien stilletjes weg uit den spaarpot van zijn zusje, moeder voorliegende, dat hij hem van grootmoeder gekregen heeft. Door allerlei wederwaardigheden (een twist met woonwagenjongens, een feestje op school, waarbij hij en zijn vriendjes geprezen worden, enz.) spreekt telkens de stem van zijn geweten: „Gij hebt kwaad gedaan, en zult geen vrede hebben, vóór dit beleden is." Intusschen heeft Dries gespaard, om moeder den gulden te kunnen teruggeven. 't Wordt sterk ijs; meester zal met de jongens van zijn klas een wedstrijd houden; Dries heeft geen schaatsen; kan ze van zijn spaargeld wel koopen, maar overwint die verzoeking, geeft moeder 't geld, en belijdt zijn schuld. Moeder is zeer blij om de schuldbelijdenis en laat Dries den gulden offeren in de collecte voor de armen op 't Kerstfeest. Al hebben wij vurige wenschen, het is zéér verkeerd, als wij daaraan door slechte middelen zoeken te voldoen. Tegen zulke zonden is alleen bij den Heere hulp te vinden en wij moeten die biddend zoeken. Dat is de goede bedoeling van dit verhaal. We hebben echter een ernstig bezwaar, n.l. dat dit boekje zóó maar met een vrij ernstigen diefstal begint, alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is. Dat klopt ook niet op de verdere karakterteekening van Dries. Door deze fouten verliest het verhaal voor ons besef zeer veel aan waarde. Buitendien is de evangeliseerende inslag zwak. Het boekje heeft een zéér kleurigen omslag van Jan Wiegman, die den lezers stellig een genoegen zal zijn. Onze aanbeveling geschiedt om bovenvermelde redenen onder veel voorbehoud.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

D.J. de Klerk

Precies een gulden, druk 2, 70 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dries is het zoontje van een weduwe. Met zijn vrienden Henk en Koos gaat hij een dag kampeeren. Koos, van wien de tent is, heeft gezegd, dat hij een rugzak mee moet brengen. Dries haalt nu stiekum een gulden uit de spaarpot van z'n zusje en zegt, dat hij hem van Grootmoeder heeft gekregen. Bij het kampeeren raken ze slaags met woonwagenjongens. Plotseling verstuikt een van deze zijn voet en nu wordt hij op de tent als draagbaar naar de woonwagen gebracht. Ru moet rust houden en de drie vrienden gaan nu venten voor Ru's moeder en verkoopen 100 kleerhangers. Dries heeft geen rust, hij belijdt schuld en spaart een gulden bij elkaar voor de spaarpot van zijn zusje. Die gulden laat Moeder hem echter in de collectezak doen. Dan wordt bij hooge Kerstboomen het Kerstfeest gevierd, waarbij ook Ru, de woonwagenjongen, tegenwoordig is. Algemeene op- of aanmerkingen: De sfeer in dit boekje is niet echt Christelijk. Hier en daar een godsdienstig versierinkje maakt een boekje nog niet Christelijk. 't Gaat alles op rolletjes. De Kerstboom verheerlijkt. Het boekje is modernistisch. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt. Nieuwe spelling.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.