Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMax de Lange-Praamsma

Roosje toch!, druk 1, 91 blz.
prijs f 1,20; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Roosje, het dochtertje van de koster, grijpt in bij een kerstzangdienst als mevr. Schrier een dame van háár plaats stuurt. Deze dame wil weggaan, maar blijft dank zij het optreden van Roosje. Uit wraak steekt Roosje haar tong uit tegen mevr. Schrier. Strekking: Een klein meisje begrijpt meer van het Evangelie dan een volwassen kerkgangster. De één probeert buitenstaanders aan te trekken, de ander denkt slechts aan zichzelf en stoot af. Ondanks dát, is het niet goed, wat Roosje deed, waarvoor zij ook vergeving moest vragen.
Conclusie: Een boek met een leerzame strekking voor vele kerkgangers. Te weinig wordt de verantwoordelijkheid beseft voor hen, die van het Evangelie vervreemd zijn. Roosje wordt wel eens te oud beschreven en soms ook wel eens tè mooi, maar blijft toch wel aantrekkelijk.
Eindoordeel: Daarom toch warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
Max de Lange-Praamsma

Roosje toch!, druk 2, 93 blz.
Roosje toch! roepen we met Max de Lange-Praamsma uit als we de belevenissen van het spontane dochtertje van de koster gelezen hebben. Als haar vader door een ongeluk in het ziekenhuis komt, neemt Roosje een klein deel van zijn plichten op zich, die, nu het tegen Kerstmis loopt, extra belangrijk zijn. Haar spontaniteit leidt echter ook wel eens tot een verkeerde handelwijze en dit bezorgt haar op Kerstmis zelfs een reprimande van de dominee. Een goed verteld, uitgesproken prot.-chr. verhaaltje met de strekking dat alleen de liefde voor God en alle mensen de ware vrede brengen kan. (geb. f 1,20)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.