Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetsy

Prins Willem van Oranje, de vader des vaderlands , druk 1, 103 blz.
G. K. C. 0. 14 t. d. t. Ill. van M.C.A. Meischke. 50 cent. Deze Feestuitgave munt uit door een schitterend omslag, die kunstenaarshand verraadt: op waarlijk artistieke wijze heeft Ir. Meischke Prins Willem en zijn wapen afgebeeld, en het is bewonderenswaardig, hoe de teekenaar gewerkt heeft met de kleuren van blauw en rood. Een kort woord vooraf geeft rekenschap inzake de opvatting van de taak, die de auteur zich stelde. In haar groote bewondering van den Zwijger, die we natuurlijk deelen, gaat ze evenwel wat ver, als ze zegt, dat hij voor de staatkundige en godsdienstige ontwikkeling van de gansche menschheid van beteekenis is geweest. Met toewijding geschreven laat het niet na een diepen indruk te geven van het zeldzame voorrecht, dat God aan het volk der Nederlanden geschonken heeft in deze groote figuur. Het kan de liefde voor ons aloud vorstenhuis verlevendigen en in dankbaarheid doen gedenken de zelfopoffering van hem, die waarlijk genoemd mag worden Vader des Vaderlands. - De plaatjes vinden wij niet mooi. De schrijfster heeft het boek bestemd voor "Jong Nederland". Al te jong zullen de lezers echter niet moeten zijn; daarvoor is de verteltoon niet kinderlijk genoeg. Maar jongens en meisjes boven 11 jaar zullen het boek, mits ze belangstelling hebben voor historie, gaarne lezen. Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1932

Betsy

Prins Willem van Oranje, de vader des vaderlands , druk 1, 103 blz.
Leeftijd 13-15 jaar. Een boek voor onze jongens. Een bekende en toch weer altijd aantrekkelijke geschiedenis. Beschreven wordt ons den levensweg van dezen Grooten Held. Ons inziens is het boek wat stroef geschreven. Op een knapenvereeniging zal het beter uitgegeven kunnen worden. Voor woord Heer, zagen we liever geschreven Heere. Temeer komt deze noodzakelijkheid uit, als we blz. 32 openslaan en lezen dat ook Filips als Heer genoemd wordt. Wij meenen, dat Willem van Oranje ons in deze ook anders geleerd heeft. Voor Zondagsschool kunnen wij het niet aanbevelen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.