Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAlger Algra

Saka, de vluchteling uit Ambon, druk 1, 93 blz.
prijs gecartonneerd f 1,65; jongensboek.
Inhoud: Saka, het zoontje van een Ambonese predikant, vlucht met enkele Ambonese en Nederlandse verzetsstrijders tegen het eind van de oorlog over zee naar Australië. Hij komt in Nederland als pleegzoon thuis bij een Nederlandse marineofficier en krijgt veel vrienden. Strekking: Het verhaal laat ons op duidelijke wijze zien hoe de Ambonezen aan de zijde van de Nederlanders streden tegen de Japanse bezetter. "Liefde is een gebod en kan niet wachten tot wij elkaar begrijpen" (zie pag. 18) vormt de ondertoon van het gehele verhaal.
Conclusie: Een goed verteld verhaal in goede stijl. Jongens van 8-12 jaar zullen het met plezier lezen. Leerzaam vanuit geschiedkundig en aardrijkskundig oogpunt!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
Alger Algra

Saka, de vluchteling uit Ambon, druk 2, 93 blz.
prijs gebonden f 2,40; geïllustreerd; jongensboek, leeftijd 9-12 jaar,
Inhoud: Tegen het eind van de Japanse overheersing vlucht Saka, het zoontje van een Ambonees predikant, naar Australië. Later komt hij naar Nederland en wordt als pleegzoon in een Nederlands gezin opgenomen. Tijdens het kamperen ontdekt hij de dader van een inbraak in school.
Conclusie: Boeiend en vlot geschreven boek, Kweekt historische kennis aan van het volk van Ambon. Opvoedkundig en godsdienstig zeer aanvaardbaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969

Open Boekbeoordeling.
Alger Algra

Saka, de vluchteling uit Ambon, druk 3, 93 blz.
prijs gebonden f 2,90; jongensboek, leeftijd ± 12 jaar.
Inhoud: Saka is de zoon van een predikant uit Ambon. In de oorlog van '40-'45 is Saka's vader een verzetsman in de strijd tegen de Japanners. Na verraad worden Saka's vader met nog twee Nederlanders gevangen genomen. Ze weten te ontvluchten met de hulp van Saka. Na een bijzonder moeilijke tocht komen ze in Port Darwin aan, om dan te ontdekken dat het vrede is. Saka gaat naar Nederland met zijn "stiefvader" de luitenant.
Conclusie: Een bijzonder leerzaam verhaal over de situatie in Ambon gedurende de bezettingstijd en de eerste tijd na mei 1945. Door de soms wat moeilijke beschrijving niet geschikt voor kinderen beneden 12 jaar. De schrijver heeft te veel willen geven in te kort bestek.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1972

Open Boekbeoordeling.
Alger Algra

Saka, de vluchteling uit Ambon, druk 4, 93 blz.
prijs gebonden f 3,25; leeftijd 12-14 jaar, jongensboek.
Inhoud: Saka, de Ambonese jongen, die kort na de oorlog naar Nederland is gekomen, wordt door zijn omgeving maar moeilijk begrepen. Tijdens een kampeerweek van de school is hij de eenling, die er tussenuit is, voordat iedereen 't merkt. Maar is zijn gedrag niet verklaarbaar? Onder grote gevaren is hij met o.a. zijn vader in de oorlog weggevlucht uit Ambon, op het nippertje ontsnapt aan de Japanners, die hem gevangen namen op Ceram en na een bange tocht over zee, juist na het einde van de oorlog in Australië aangekomen. Saka is niet een vreemde jongen, maar hij is gewoon iedereen te vlug af. Hij is het ook, die de schuilplaats ontdekt van Goof, die zich schuldig gemaakt heeft aan een inbraak in het schoolgebouw.
Conclusie: Een spannend boek, dat begrip wekt voor het volk van Ambon. Het geeft een goed inzicht in de wereld, waaruit dit volk moest wegvluchten. Prachtige beschrijvingen van de natuur. De overgang van het eerste gedeelte (Saka's verblijf in Nederland) naar de beschrijving van de gebeurtenissen die deze Ambonese jongen achter de rug heeft, is wel wat abrupt. Bij bijbelcitaten wordt de Nieuwe Vertaling gebruikt. Geen eigenlijk Kerstboek.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1973

Open Boekbeoordeling.