Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.J. Frinsel

Rondom de Westertoren, druk 1, 118 blz.
prijs f 1,40; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Een net christelijk gezin komt wegens woningnood terecht in de Amsterdamse "Jordaan". Gerard gaat om met een paar "schoffies", van wie vooral Kokkie onze sympathie heeft wegens zijn teergevoelig hart. Ontroerend is zijn medelijden met Gerards blinde zusje Ria, aan wie hij een van zijn beide duiven geeft, en later ook de andere, als de eerste dood is. Op Gerards vader rust de verdenking van een inbraak, maar Kokkie weet door zijn durf de zaak tot klaarheid te brengen. Strekking: Een echt chr. gezin heeft een gezegende invloed in een ruwe buurt.
Conclusie: Zeer mooi boek; rake tekening van de Jordaanse "schoffies"; gelukkig geen "bekeringsgeschiedenis", maar hier wordt fijn en zuiver getekend de invloed van het Evangelie op ruwe Jordaanbewoners. Geschikt voor jongens van 12 tot 15 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
J.J. Frinsel

Rondom de Westertoren, druk 1, 118 blz.
J.J. Frinsel is de auteur van Rondom de Westertoren. Kokkie is een echte Jordaner en beleeft zijn avonturen als zodanig, het mag dan de ontdekking zijn van een diefstal, de redding van een blind buurmeisje of het "lenen" van een roeiboot. Door zijn vriendje Gerard komt hij in aanraking met een gelovig protestants gezin en zodoende leert hij God kennen. Een aardig verhaal met vele interessante trekjes, misschien een tikje te "Jordaans" en gewild.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1954-55

Open IDIL-Gids.

J.J. Frinsel

Rondom de Westertoren, druk 2, 118 blz.
prijs gebonden f 1,45; jongensboek.
Inhoud: Gerard komt met zijn vader, zijn oma en blinde zus wonen in de Jordaan. Hij sluit vriendschap met de boefjes Kokkie en Bram. Toch hebben deze jongens ook edele gevoelens. Gerards vader wordt verdacht van diefstal in hechtenis genomen. Kokkie heeft een aandeel in de ontknoping, maar helaas blijkt, dat Brams vader erbij betrokken is. Strekking: Getuigen van Christus in een ontkerstende samenleving. Elkaar vergeven. Iets over hebben voor de misdeelde.
Conclusie: Een spannend boek met goede hoedanigheden inzonderheid voor stadskinderen. Kokkie kan nog niet spelen "Daor ruist langs de wolleke". "'t Gaot nog niet", bromt hij, "maor ik zal et wel lere". Misschien iets te idealistisch, maar voor een dergelijk boekje is dat niet zo bezwaarlijk.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
J.J. Frinsel

Rondom de Westertoren, druk 4, 118 blz.
prijs f 2,20 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Het verhaal speelt in het hartje van Amsterdam in de Jordaan. Drie jongens uit de Jordaan, die reeds vrienden zijn, krijgen in Gerard een nieuwe vriend erbij. Het gezin, waartoe Gerard behoort, is van christelijke huize en vanuit Rotterdam gekomen. Tal van avonturen houden de aandacht gespannen. Strekking: Heel goed opvoedkundig boekje. Juiste omgang van vrienden onder elkaar. Goed komt naar voren, dat elk mens zondaar is en Christus nodig heeft, omdat bij Hem alleen redding en vergeving is te vinden.
Conclusie: Bijzonder mooi boek. Zal graag gelzen worden door jongens van 10-14 jaar. Alles wordt erg natuurlijk voorgesteld.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.