Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.C. Capelle

Wraak in Batakland, druk 1, 85 blz.
prijs f 1,10; gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-15 j.
Inhoud: De zendingsarbeid van Ludwig Nommensen, de eenvoudige sluiswachterszoon, onder de Bataks op Sumatra. Eindeloos geduld, innige liefde en rotsvast geloof in zijn God houden hem staande en stellen hem tot een rijke zegen voor dit heidenvolk. Strekking: Hij, die op God vertrouwt, zal niet beschaamd uitkomen.
Conclusie: Een heel goed zendingsverhaal, wel geen kerstboek, maar zeer goed bruikbaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
M.C. Capelle

Wraak in Batakland, druk 2, 85 blz.
pprijs gecartonneer f 1,15; jongens- en meisjesboek, lft. 10-14 j.
Inhoud: Eerst de afgrijselijke moord op twee zendelingen in Batakland. De jeugd van Nommensen op een Duits waddeneiland, z'n begeerte om zendeling te worden. Dan zijn moeizaam werken gedurende 50 jaar onder de vijandige Bataks, die hij door liefde overwon. Strekking: Een prachtig zendingsverhaal met 'n rake titel: tweeledig, nl. de wraak van de heiden èn de "wraak" van de christen. De eerste blz. van het boekje is haast tè bloeddorstig voor gevoelige kinderen.
Conclusie: Ter opleving der zendingsliefde, tot kennis van de angsten der heidenwereld, de moeiten en opofferingen der zendelingen, de almacht Gods over schijnbaar onoverwinnelijke machten, is dit een prachtig boekje.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.