Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron



W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en de zwarte jongen, druk 1, 109 blz.
G.K.C.B. 14 t.d.t. Dit nieuwe deel in de bekende Rozemarijntje-Serie vertoont al de meesterlijke qualiteiten van auteur en tekenaar. Het vertelt op de smeuïge manier, waardoor V. d. Hulst uitmunt, de aardige belevenissen van het uitermate prettige en pittige meiske, dat als hoofdfiguur optreedt, en dat vriendschap sluit met het zoontje van een verarmde beeldhouwer in een woonschuit. Door Rozemarijntjes optreden gaan de oude kennissen die we in vorige delen hebben ontmoet (Rooie Pier, zijn vrouwtje, de Overste) zich met de beeldhouwer bemoeien, en na allerlei dramatische belevenissen, waarin de spanning soms hoog wordt opgevoerd, wordt het blijde eind bereikt, waarbij de toekomst van de kunstenaar is verzekerd. Hier is echte eenvoudige godsvrucht en innig godsvertrouwen op voortreffelijke manier uitgebeeld; verder echt christelijke naastenliefde. De hele sfeer is bijzonder prettig en tintelend; de illustraties zijn best, sommige geestig. Dit boek is een aanwinst.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en de zwarte jongen, druk 1, 109 blz.
Prijs f 1,20; gebonden; geïll.; jongens-en meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje komt in aanraking met een verarmde beeldhouwer, die in zijn woonschuit beeldjes van klei vervaardigd. Deze moeten door zijn zoontje Piëtro aan de man worden gebracht. Door toedoen van Rozemarijntje wordt de "beeldjesman" door de overste voortgeholpen. Deze zorgt, dat hij weer werk krijgt bij het bouwen van een brug in een naburige stad, waar hij het beeldhouwwerk aan de leuningen mag beitelen. Strekking: De Heere neigt de harten tot helpen.
Conclusie: Een prachtboek! Jammer, dat "Heer" wordt gebruikt, daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en de zwarte jongen, druk 2, 110 blz.
prijs f 1,40; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 9-12 jaar.
Inhoud: Deeltje 4 van de Rozemarijntje-serie. Rozemarijntje heeft zich door haar vriendelijke hulpvaardigheid veel vrienden gemaakt. Ze ontmoet Pietro, een zigeunerjongen, die beeldjes verkoopt, door z'n vader, knap beeldhouwer, vervaardigd. Hij verkoopt weinig, maar R. doet goede zaken voor hem. Door haar komt het vreemde en vervuilde gezin van de beeldhouwer er weer helemaal boven op. Strekking: Wat R. zo bemind en aantrekkelijk maakt is haar spontane drang tot hulpvaardigheid. Voor anderen goed en vriendelijk te zijn is de paedagogische les voor de jonge lezers. De beeldhouwer vertrouwt in al z'n nood en narigheid op God en wordt in dat vertrouwen niet beschaamd. Gebruik van Heer (2 x), afgewisseld met Here, wat m.i. even foutief is.
Conclusie: Boeiend verhaal. R.'s hulpvaardigheid zo sterk gekleurd, dat ze daardoor iets onwerkelijk aandoet. Godsdienstig element vrij zwak en wat vlak (á la Van de Hulst). 'k Heb bezwaar tegen het altijd aanspreken van God als Vader.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en de zwarte jongen, druk 3, 109 blz.
prijs f 1,40; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje helpt Pietro, de zwarte jongen uit de woonschuit, met het verkopen van beeldjes, die Pietro's vader maakt. Deze heeft het erg arm, zijn vrouw ligt in het sanatorium, het is een wonderlijk huishouden in de woonschuit, maar Rozemarijntje heeft er veel schik. Door de leuke Rozemarijntje komt Pietro's vader ook aan 't werk als beeldhouwer.
Conclusie: Prachtig, boeiend boek met goede strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en de zwarte jongen, druk 4, 110 blz.
prijs ƒ 1,45; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje maakt in de winkel van rode Pier kennis met een zwarte jongen, die beeldjes verkoopt. Rozemarijntje doet heel veel voor deze jongen en zo ook voor het gezin, wat ten gevolge heeft, dat dit gezin in betere doen komt.
Conclusie: Aan niemand behoeven we te vertellen, dat van de Hulst heel mooi vertellen kan. Het grootste deel van dit boek zal boeien, al is het begin niet het meest geslaagde deel van dit boek. Ook gaat het soms wel wat al te wonderlijk toe en kunnen we ons afvragen of zo'n kind ergens te vinden is. De godsdienstige inhoud mocht wel iets dieper zijn, daarom kunnen we het niet van harte aanbevelen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en de zwarte jongen, druk 6, 109 blz.
17 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 8-12 j., (zie B.B. 1958). Dit is het laatste deel (5) van de serie "Rozemarijntje". Hier is echte eenvoudige godsvrucht en innig godsvertrouwen op voortreffelijke manier uitgebeeld; verder echt christelijke naastenliefde. De hele sfeer is bijzonder prettig en tintelend; de illustraties zijn best, sommige geestig. Dit boek is een aanwinst, en wordt daarom met genoegen aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en de zwarte jongen, druk 6, 109 blz.
prijs gebonden f 1,55; meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: Rozemarijntje beleeft allerlei avonturen met een "zwarte jongens". Deze woont in een woonark. Z'n moeder wordt ergens verpleegd en vader, die beeldhouwer is, kan moeilijk in z'n onderhoud voorzien. Rozemarijntje verkoopt z'n beeldjes en mede door haar komt de beeldhouwer met zijn gezin er weer bovenop. Strekking: God vergeet de mens niet, die op Hem vertrouwt en redt vaak, als de nood het hoogst is.
Conclusie: Een vlot geschreven en spannend verhaal. Ook godsdienstig verantwoord.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en de zwarte jongen, druk 7, 109 blz.
17 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 8-12 j., (zie B.B. 1958). Dit is het laatste deel (5) van de serie "Rozemarijntje". Hier zijn echte eenvoudige godsvrucht en innig Godsvertrouwen op voortreffelijke manier uitgebeeld; verder echt christelijke naastenliefde. De hele sfeer is bijzonder prettig en tintelend, de illustraties zijn best, sommige geestig. Dit boek is een aanwinst en wordt daarom met genoegen aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963

W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en de zwarte jongen, druk 7, 109 blz.
prijs gebonden f 1,60; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje heeft een hart van goud. Ze verkoopt beeldjes van Pietro, het zoontje van een verarmde beeldhouwer uit een woonschuit. Diens vrouw wordt verpleegd in een sanatorium. Rozemarijntje zorgt er op haar manier voor, dat de kunstenaar allerlei opdrachten krijgt. Strekking: Het spontane, vriendelijke en hartelijke meeleven in de nood van anderen verspreidt een rijke zegen.
Conclusie: Prachtig verteld verhaal. Godsdienstige strekking goed en positief. Zal de kinderen tot het eind boeien en intens doen meeleven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en de zwarte jongen, druk 9, 109 blz.
prijs gebonden f 2,10; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Een boekje uit de serie van Rozemarijntje. In dit verhaal is Rozemarijntje druk in de weer om Pietro te helpen, de zoon van een man, die beeldjes maakt en wiens moeder verpleegd wordt in een sanatorium. Rozemarijntje beleeft heel wat met deze zwarte jongen. Maar door haar toedoen maakt de overste er werk van, dat deze man een goede betrekking krijgt, zodat alles weer terecht komt.
Conclusie: Een boeiend verhaal van de bekende kinderschrijver. Rozemarijntje is anders dan een ander, doet vaak veel vreemde dingen, maar neemt het voor de verdrukte onschuld op en is er op uit om een ander te helpen. Dit bekende boekies zullen velen graag lezen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en de zwarte jongen, druk 11, 109 blz.
prijs gebonden f 3,25; jongens- en meisjesboek, Lft. 8-10 jaar.
Inhoud: Goede wijn behoeft geen krans! Altijd weer een genot dit boekje te lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1974

Open Boekbeoordeling.