Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Rozemarijntje en de oude juffrouw, druk 1, 91 blz.
prijs f 1,40; gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje is geopereerd van blindedarmontsteking. In het ziekenhuis vermaakt ze de hele zaal. Naast haar ligt een oud vrouwtje. Wanneer zij genezen zal zijn, zal ze niet in haar oude huisje kunnen terugkeren, omdat dit afgebroken zal worden, Ze moet op een bovenkamer gaan wonen bij een oude brommerige schoenmaker. Als Rozemarijntje weer beter is, gaat ze er zelf op uit en weet te bewerken, dat het oude vrouwtje weer in haar huis mag, dat geheel opgeknapt is.
Conclusie: Een echt v. d. Hulst-boekje, dat er wel in zal gaan. Zoals altijd prettig en vlot geschreven. De geestelijke ondergrond bevredigt niet erg.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en de oude juffrouw, druk 1, 91 blz.
Aan de sentimentele kant is ook Rozemarijntje en de oude juffrouw, door W.G. van de Hulst. Hierin treffen we Rozemarijntje aan in een ziekenhuis, waar ze enige tijd moet blijven voor een blindedarmoperatie. Door haar zonnig humeur wint ze aller harten en krijgt een speciale vriendin in een oude juffrouw, voor wie zij redding weet te brengen. Een lief verhaaltje.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1954-55

Open IDIL-Gids.

W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en de oude juffrouw, druk 2, 91 blz.
prijs gecartonneerd f 1,45; meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje wordt in het ziekenhuis verpleegd en vertedert alle harten met haar kinderlijke ernst en vrolijkheid. Haar buurvrouw op de zaal een oude juffrouw - krijgt door Rozemarijntjes toedoen haar huisje in 't bos, dat afgebroken zou worden, weer opgeknapt terug. Strekking: Een zich spontaan-uitlevend kind brengt een zonnetje op een ziekenzaal vol levensleed. De Heere beschaamt het geloof van de oude juffrouw niet. Eén keer wordt Heer gebruikt.
Conclusie: Prachtig verteld. Personen raak getypeerd. De godsdienstige strekking is in deze v. d. Hulst dieper dan in andere boeken van zijn hand. Enig bezwaar: teveel een sprookjeskind en teveel een sprookjessfeer.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en de oude juffrouw, druk 3, 91 blz.
prijs f 1,45; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje komt in een ziekenhuis terecht naast een oude juffrouw. Begrijpelijk dat ze hier met Rozemarijntje van alles beleven. Voor de oude juffrouw heeft ze heel veel zorg, niet alleen in het ziekenhuis, maar ook als ze weer thuis is.
Conclusie: Rozemarijntje is, wat we zouden kunnen noemen, een "romantisch" kind. In alles is ze zeer spontaan, wat soms de indruk maakt van brutaal, maar wat door ieder, met wie zij in aanraking komt, gunstig wordt opgenomen. Ze wil graag goed doen voor een ander. Kinderen zullen ook dit verhaal zeker graag lezen en juist dit voor een ander bezig zijn heeft opvoedkundige waarde. De godsdienstige inhoud zouden we wel graag wat anders willen hebben, maar voor onze uitdeling is het toch wel bruikbaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en de oude juffrouw, druk 4, 92 blz.
prijs gecartonneerd f 1,55; meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje krijgt in het ziekenhuis een bed naast dat van een oude juffrouw. Tussen deze twee ontstaat een band van vriendschap. De oude juffrouw vertelt van haar leven, maar ook van het leed dat aanstaande is. Zij zal van haar huisje en van haar geit afstand moeten doen. Door Rozemarijntjes optreden als bemiddelaarster wordt voor de oude juffrouw het dreigende afgewend en behoudt zij haar woning en haar Nienke. Strekking: Een prettige figuur. Achter een schijnbaar lichtzinnige houding schuilt een medelijdend hart en openbaart zich een naastenliefde, die eigen leed op de achtergrond doet belanden. Dit naar taal en stijl voorbeeldige boekje heeft in verschillende opzichten een gunstige strekking. Gebruik van Heer één keer.
Conclusie: Een boekje, aangenaam om te lezen. Menig meisje zal van de inhoud smullen. Het stille weldoen van Rozemarijntje kan een snaar in het kinderhart doen trillen bij het leed van anderen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en de oude juffrouw, druk 6, 92 blz.
prijs f 2,10 gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje moet naar 't ziekenhuis om geopereerd te worden. Ze sluit vriendschap met een oude juffrouw. De juffrouw is verdrietig, omdat haar huisje gesloopt zal worden. Door Marijntjes optreden gebeurt dit niet. Strekking: Godsdienstige strekking. Wie uit Gods genade leeft, behoeft ook in moeilijke omstandigheden niet bang te zijn en: Hebt uw naaste lief als uzelf. Opvoedkundig: men moet eenzame en hulpbehoevende mensen helpen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een goed boekje. Fijn geschreven. Voor de jongere meisjes zeer geschikt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en de oude juffrouw, druk 7, 92 blz.
prijs gebonden f 2,10; meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje, die plotseling geopereerd moet worden, gaat alleen naar het ziekenhuis, omdat moeder ziek is en vader op zee. Ze komt in 't ziekenhuis naast een oude dame te liggen, voor wie zij het zonnetje wordt. Deze oude dame heeft zorgen over haar huisje, dat afgebroken zal moeten worden. Wanneer Rozemarijntje uit het ziekenhuis komt, weet ze door middel van haar oom, die arts is, te bewerken, dat de oude dame haar huisje weer kan betrekken en dat het niet wordt afgebroken.
Conclusie: Leerzaam boekje voor onze meisjes van 7-8 jaar. 't Spreekt van Godsvertrouwen, van liefde tot de naaste, van zelfopoffering.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en de oude juffrouw, druk 8, 92 blz.
prijs f 2,30 gebonden, geillustreerd; meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: Dit 4e deeltje van de Rozemarijntje-serie is een boeiend verhaal, de heldin ligt wegens blindedarmoperatie in het ziekenhuis. Naast haar ligt oude Grietje, een ongehuwde naaister. Er groeit een sterke band tussen die twee, Rozemarijntje is het zonnetje op de zaal. Ze leeft sterk mee als oude Grietje een brief krijgt dat ze uit haar oude huisje moet naar een bovenkamer bij een grimmige schoenmaker. Na haar vertrek weet ze te bewerken, dat het huisje niet wordt afgebroken en Grietje tot haar dood daar mag wonen met haar geit Nienke.
Conclusie: Een pracht boekje niet een kostelijke sfeer, vol Godsvrucht en humor, Echt v. d. Hulst.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en de oude juffrouw, druk 9, 92 blz.
prijs geb. f 4,25; meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar.
Inhoud: Rozemarijntje (uit de bekende serie) moet voor een blinde darm naar het ziekenhuis, waar ze op de zaal de "lieveling" wordt van de zusters, de dokter en vooral van de "oude juffrouw". Van haar hoort Rozemarijntje dat ze, als ze uit het ziekenhuis ontslagen wordt, niet meer naar haar huisje in het bos kan, omdat dit zal worden afgebroken. Door bemiddeling van Rozemarijntje wordt de afbraak uitgesteld en mag de "oude juffrouw" haar laatste levensjaren in haar huisje blijven wonen.
Conclusie: Een bijzonder aardig verhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1976

Open Boekbeoordeling.