Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Rozemarijntje en rooie Pier, druk 1, 118 blz.
G.K.C.B. 12 t.d.t. Een boek van Van de Hulst, dat zegt eigenlijk al genoeg! Wanneer het de taak der Boekbeoordeeling was uit te maken, welke van de nieuwe uitgaven moest worden bekroond, dan zou op dit boekje van v. d. Hulst o.i. de keus vallen. Het is in elk opzicht voortreffelijk en Van de Hulst, die op dit terrein reeds sinds lang zich het praedicaat van meester op alle wapens verwierf, heeft, in sporttaal gesproken, zijn eigen record verbeterd. Om te beginnen is de opzet ongemeen. De Schrijver bouwde niet een verhaal uit de verschillende cliché-motieven (die, hoe goed ook, voor een belangrijk deel steeds op hetzelfde neerkomen), doch hij deed niet anders dan een klein, snoezig, dapper meisje tot middelpunt maken van een teekening van kinderleven en om haar heen schiep hij het decor van een oud zeestadje, dat als plaats van handeling allerlei verrassende plekjes biedt. Naast deze Rozemarijntje, een spontaan, guitig, fleurig kind, stelt hij prachtige groote-mensch figuren: een parlevinker, Rooie Pier, die haar "beste vriend" is, vader en moeder, die het zonnige kind met groote liefde en trouw omringen, den strakken Overste, een gepensioneerd officier, Vrouw Kraak, Rooie Piers bedrijvig wijfje, enz. Allen, ieder op z'n beurt en tijd, worden ze door het kostelijke kind veroverd en in haar robbedoes-bedrijf doen ze allemaal mee, tot zelfs de deftige overste toe. Want ze zien allen wat een natuurlijk, blij kind die Rozemarijntje is, doch ook dat ze met haar kordate lijfspreuk „Ik doe 't", altijd „brandt van medelij met anderen, die in nood zijn", zooals de Overste zegt, en daarbij voor niets en niemand uit den weg gaat. Om Fikkie, het aardige hondje van een arm jongetje te redden, waagt ze haar leven en als Rooie Pier, haar vriend, er niet geweest was, zou ze in het ijskoude havenwater zijn verdronken. En, dit dramatische gebeuren daargelaten, 't zijn nooit sensationeele dingen, waarin dit uitkomt, doch kleine voorvalletjes uit het gewone dagelijksche leven. Daarbij legt de geestigheid van het kind een fleurigen glans over ieder tooneeltje en de beste illustraties van W.G. v. d. Hulst Jr. doen er het hare toe om dien glans te versterken. En dan, 't voornaamste, de geest van dit toch geestige boekje is ernstig en vroom. Het wèzen van de Christelijke opvoeding en de essentie van het Christelijk belijden zijn ook wezen en essentie van het boekje. Er wordt niet gepreekt, doch beleden met de daad en dat weer niet in ostentatieve openbaringen, doch in gewone, nuchtere levenspractijk. Kerstboekje (als hoedanig het zich schijnt aan te dienen op blz. 106), is het niet in de eerste plaats. Maar wel komt het ons voor, dat we hier een model hebben van een Christelijk jeugdboek; onze aanbeveling geschiedt dan ook onder toekenning van „summa cum laude", dat de hoogste lof beteekent.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941

W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en rooie Pier, druk 3, 107 blz.
gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 9-13 jaar; prijs f 1,05. Strekking: Rozemarijntje en Rooie Pier, een oud matroos, nu parlevinker, sluiten vriendschap. Dan is er nog Freekie en de "Overste". Freekie met zijn hondje, dat door Rozemarijntje eens, met gevaar van haar eigen leven, gered wordt uit het water. Liefde voor dieren heeft R. veel. Een gewond waterkipje dat zij van Rooie Pier krijgt, verzorgt zij ook goed. Opvallend is weer haar onopzettelijke manier grote mensen "voor haar in te nemen".
Conclusie: Algemene goede karaktereigenschappen: liefde tot de naaste, rechtsgevoel, aangekweekt. Nogal gemakkelijke "bekering".
Eindoordeel: Evenwel hartelijk aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1947

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en rooie Pier, druk 4, 107 blz.
Prijs f 1,20; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje heeft vriendschap gesloten met Rooie Pier, de parlevinker. Rozemarijntje valt in het water, wanneer zij het hondje van Freekie wil redden. Rooie Pier waagt zijn leven en redt haar van een wisse dood.
Conclusie: Jammer, dat v.d. Hulst in zijn boeken steeds Heer gebruikt, anders had het warm aanbevolen kunnen worden. De 4e druk bewijst, dat het veel gelezen wordt en graag:
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en rooie Pier, druk 4, 107 blz.
G.K.C.B. 12 t.d.t. Dit boek is in elk opzicht voortreffelijk. Van de Hulst, die op dit terrein reeds sinds lang zich het praedicaat van meester op alle wapens verwierf, heeft, in sporttaal gesproken, zijn eigen record verbeterd. Om te beginnen is de opzet ongemeen. De schrijver bouwde niet een verhaal uit de verschillende cliché-motieven (die, hoe goed ook, voor een belangrijk deel steeds op hetzelfde neerkomen), doch hij deed niet anders dan een klein, snoezig, dapper meisje tot middelpunt maken van een tekening van kinderleven, en om haar heen schiep hij het decor van een oud zeestadje, dat als plaats van handeling allerlei verrassende plekjes biedt. Naast deze Rozemarijntje, een spontaan, guitig, fleurig kind, stelt hij prachtige grote-mensen-figuren: een parlevinker, Rooie Pier, die haar „beste vriend" is, vader en moeder, die het zonnige kind met grote liefde en trouw omringen, de strakke Overste, een gepensioneerd officier, Vrouw Kraak, Rooie Piers bedrijvig wijfje, enz. Allen, ieder op z'n beurt en tijd, worden ze door het kostelijke kind veroverd en in haar robbedoes-bedrijf doen ze allemaal mee, tot zelfs de deftige Overste toe. Want ze zien allen wat een natuurlijk, blij kind die Rozemarijntje is, doch ook dat ze met haar kordate lijfspreuk „Ik doe 't", altijd „brandt van medelij met anderen, die in nood zijn", zoals de Overste zegt, en daarbij voor niets en niemand uit de weg gaat. Om Fikkie, het aardige hondje van een arm jongetje te redden, waagt ze haar leven en als Rooie Pier, haar vriend, er niet geweest was, zou ze in het ijskoude havenwater zijn verdronken. En, dit dramatische gebeuren daargelaten, 't zijn nooit sensationele dingen, waarin dit uitkomt, doch kleine voorvalletjes uit het gewone dagelijkse leven. Daarbij legt de geestigheid van het kind een fleurige glans over ieder toneeltje en de beste illustraties van W. G. v. d. Hulst jr doen er het hare toe om die glans te versterken. En dan, 't voornaamste, de geest van dit toch geestige boekje is ernstig en vroom. Het wezen van de Christelijke opvoeding en de essentie van het Christelijk belijden zijn ook wezen en essentie van het boekje. Er wordt niet gepreekt, doch beleden met de daad en dat weer niet in ostentatieve openbaringen, doch in gewone, nuchtere levenspraktijk. Kerstboekje (als hoedanig het zich schijnt aan te dienen op blz. 103), is het niet in de eerste plaats. Maar wel komt het ons voor, dat we hier een model hebben van een Christelijk jeugdboek; onze aanbeveling geschiedt dan ook onder toekenning van „summa cum laude", dat de hoogste lof betekent.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en rooie Pier, druk 5, 109 blz.
prijs f 1,40; gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: Rozemarijntje, de dochter van een zeekapitein, beleeft allerlei. Ze krijgt van Rooie Pier een gewond waterkipje, dat ze verzorgt. Met een arm jongetje speelt ze soldaatje, vertoond door grote jongens. Kleine Freek verliest dan zijn geweertje, dat Rozemarijntje gaat zoeken in 't water bij de overste. Als de hond van Freek in 't water valt, gaat ze hem redden, doch valt zelf ook in 't water en wordt door Rooie Pier gered. De strenge overste gaat dan Rooie Pier en Rozemarijntje bezoeken en prijst hun liefde voor mens en dier. Strekking: Liefde wordt aangekweekt voor 't zwakke, voor 't dier. Naastenliefde wordt door Rozemarijntje in practijk gebracht. Met als achtergrond een biddende moeder, die ook Rozemarijntje leert, dat ze de Heere nodig heeft. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een goed geschreven boek, dat gerust door onze kinderen gelezen mag worden, wat natuurlijk niet uitsluit de bezwaren, die er soms zijn tegen de geest in de boeken van deze zo eminente schrijver.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en rooie Pier, druk 6, 107 blz.
prijs f 1,40; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje heeft vriendschap gesloten met Rooie Pier, de parlevinker. Ze krijgt van hem een gewond waterkipje. De kleine verpleegster heeft veel liefde voor dieren. Eerst verzorgt ze het waterkipje, later Freekie's hond, die ze uit het water redt. Als in de andere boeken, waarin Rozemarijntje de hoofdfiguur is, weet ze het hart van grote mensen te stelen, hoewel haar moeder het er wel eens moeilijk door heeft. Strekking: Liefde tot de naaste, liefde tot het schepsel, sterk gevoel van recht en onrecht aangekweekt. Gebruik van Heer.
Conclusie: Prachtig verhaal, evenwel ontsierd door het gebruik van Heer. Godsdienstige strekking zwak. Nogal gemakkelijke bekering.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en rooie Pier, druk 7, 106 blz.
prijs f 1,45; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje wordt vriendin met een oude parlevinker, een achterbuurtjongetje en een statige oud-officier. Ze waagt haar leven voor 't hondje van Freek en Rode Pier redt haar uit 't ijswater. Strekking: Liefde tot de naaste en liefde tot het dier. Sterk gevoel van recht en onrecht. Gebruik van Heer.
Conclusie: Als verhaal prachtig. Godsdienstige strekking nogal zwak.
Eindoordeel: aanbevolen,
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en rooie Pier, druk 8, 106 blz.
prijs f 1,55; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje krijgt nieuwe vrienden, een parlevinker, een jongen uit een achterbuurt en een oude officier. Rooie Pier redt haar uit het ijskoude water, waarin ze zich gewaagd had om het hondje van Freek voor verdrinking te bewaren. Strekking: Rozemarijntje heeft het vermogen recht en onrecht van elkaar te onderscheiden. Ze houdt veel van dieren. Gebruik van Heer.
Conclusie: Prachtig verhaal. Godsdienstige strekking niet zoals wij graag zouden zien; te algemeen, te zwak.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en rooie Pier, druk 9, 109 blz.
14 t.d.t. G.K.C.B., J.M. 8-12 j., (zie B.B. 1958). Het wezen van de christelijke opvoeding en de essentie van het christelijk belijden zijn ook wezen en essentie van het boekje. Het komt ons voor, dat we hier een model hebben van een christelijk jeugdboek. Onze aanbeveling geschiedt dan ook onder toekenning van "summa cum laude", dat de hoogste lof betekent.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en rooie Pier, druk 9, 109 blz.
prijs gecartonneerd f 1,55; meisjesboek.
Inhoud: Rooie Pier, de parlevinker, is een vriend van Rozemarijntje. Ze sluit vriendschap met een gebrekkig jongetje en verdedigt deze tegen ruwe jongens op straat. Tenslotte redt zij met levensgevaar het hondje van dit jongetje, terwijl uit dat gevaar Rooie Pier haar weer redt. De stijve overste in het stadje, waar iedereen voor vreest, verliest ook al zijn hart aan Rozemarijntje. Hij mag haar gedurfde streken wel. Strekking: Dit boekje tekent vooral het besef van een moeder, dat alleen God haar kind tot Jezus brengen kan. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een leuk boekje, dat met grote belangstelling door kleinen (en groten?) gelezen zal worden. Wel zeer arm zijn zij, die laag op anderen neerzien en geen spontane vreugde kunnen hebben in 't plezier van een ander.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en rooie Pier, druk 10, 106 blz.
14 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 8-12 j., (zie B.B. 1958). Het wezen van de christelijke opvoeding en de essentie van het christelijk belijden zijn ook wezen en essentie van het boekje. Het komt ons voor, dat we hier een model hebben van een christelijk jeugdboek. Onze aanbeveling geschiedt dan ook onder toekenning van „summa cum laude", dat de hoogste lof betekent.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963

W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en rooie Pier, druk 10, 106 blz.
prijs gecartonneerd f 1,60; meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje sluit vriendschap met Rooie Pier, de parlevinker, met Freekie, een ziek jongetje. Ze heeft veel liefde voor dieren. Eerst verzorgt ze een waterkipje, later Freekie's hond. Zelf ziet ze geen gevaren: het gevolg is, dat ze met levensgevaar van de dood gered moet worden. Strekking: Liefde tot de naaste, sterk gevoel van recht en onrecht. Godsdienstige strekking. Moeder bidt tot God, die haar dochtertje ook een kind van Hem kan maken. Gebruik van Heer.
Conclusie: Boekje voor jonge meisjes.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en rooie Pier, druk 11, 106 blz.
prijs gebonden f 2,10; meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje, de kleine wildebras, die veel ondeugende streken uithaalt, weet zich toch met haar gevoelig, hartelijk karakter bij iedereen bemind te maken. De strenge overste wordt haar goede vriend als ze met gevaar voor haar leven het hondje redt van een ziekelijk jongetje. Maar haar beste vriend is Pier, de parlevinker, die haar uit het water haalt, als ze bijna verdrinkt. Strekking: We moeten goed en hulpvaardig zijn voor iedereen, maar vooral voor de armen en zwakken. Verschil in stand moet wegvallen. Het is goed, dicht bij God te leven. Gebruik van Heer.
Conclusie: Dit boekje neemt onder het vele, dat Van de Hulst heeft geschreven, een goede plaats in. Onze 8- tot 10-jarige meisjes zullen met zo'n geschenk wel blij zijn. Een boekje van echt christelijke strekking. Heer voor Heere. Jammer.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en rooie Pier, druk 12, 106 blz.
prijs gebonden f 2,10; meisjesboek.
Inhoud: In veel boekjes van Van de Hulst komen we Rozemarijntje tegen. Een meisje apart, dat allerlei leuke stukjes uithaalt, nogal aan de ondeugende kant, maar voor anderen ook graag wat doet zelfs met gevaar voor haar leven. Wonderlijk wordt ze gered, als zij een hond van een vriendje uit het water wil halen.
Conclusie: Graag zullen de meisjes dit boekje lezen, dat een spannend verhaal bevat met veel belevenissen. Het geheel doet wel wat onwerkelijk aan, maar dit zal juist te meer boeien. Een goede strekking loopt door het hele verhaal heen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Rozemarijntje en rooie Pier, druk 14, 106 blz.
prijs geb. f 3,25, meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar.
Inhoud: Rozemarijntje, die veel ondeugende streken uithaalt, weet door haar karakter harten te stelen. In dit verhaal redt zij met gevaar voor eigen leven het hondje van een ziekelijk jongetje. De strenge overste wordt daardoor van Rozemarijntje een goede vriend. Haar beste vriend is Pier de parlevinker, die haar ook het leven redt.
Conclusie: Het boek heeft een goede strekking: hulpvaardig zijn t.o. ieder in het bijzonder voor de zwakken. Een boekje dat er zijn mag. Het Godsdienstige element kon wel wat meer naar voren komen, maar 't is wel goede ontspanningslectuur.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1974

Open Boekbeoordeling.