Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronE. Gerdes

Rijk en arm, druk 1, 16 blz.
In een prachtig huis woont Charlotte, een meisje van zes jaar. Wat armoe is, weet zij niet, maar jufrouw vertelt haar er iets van. Nu wil zij iets voor de stumperds doen en ze gaat met juf een arm gezin opzoeken. Ze brengt daar wat speelgoed en wat geld uit haar spaarpot en de juffrouw verleent haar bemiddeling om voor de vrouw een betere toekomst te openen. Dit boekje is er een uit de Gerdes-serie. De firma Bredee geeft een serie van 12 boekjes uit, elk groot 16 blz., klein formaat, met kleurigen omslag, allemaal verhaaltjes van den bekenden schrijver E. Gerdes. Ze zijn ongeveer allen van hetzelfde slag, van heel arme stakkers, die door brave rijke menschen geholpen worden, van ondeugende kinderen, die straf krijgen en van brave, vrome kindertjes, die gezegend worden. De geschiedenissen zijn doorvlochten van stichtelijke beschouwingen, teksten en psalmversjes. De stijl is niet altijd even kinderlijk en de taal, die de schrijver den menschen en kinderen in den mond legt, zal wel niet aan het dagelijksch leven ontleend zijn. 't Beste wat aan Gerdes' pen ontvloeide, zijn deze verhaaltjes niet; de boekjes zijn versierd met een klein plaatje; de druk is goed. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921