Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBert Bakker

Rolf van Vliet krijgt z'n zin, druk 1, 24 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Rolf van Vliet en Hessel de Boer zijn schoolmakkers. Hessel heeft zijn plannen voor de toekomst reeds klaar. Hij wil Advocaat worden. Dan zal hij gekleed in toga en witte bef het opnemen voor de armen en verdrukten. Rolf, wiens Vader Advocaat is, zou liefst in 't autovak gaan. Hij houdt niet van leeren. Hessel's Vader krijgt door de malaise vermindering van inkomen en nu zal Hessel niet meer kunnen doorleeren. Hessel kan z'n verdriet daarover niet verbergen voor Rolf. Rolf heeft bij z'n vriend een waar tehuis gevonden. Want Hessel's Moeder is ook als Moeder voor Rolf. Hoewel Rolf alles kan krijgen, wat hij verlangt, hij heeft geen Moeder en z'n Vader is druk op het kantoor. Nu verzint Rolf het plan om te sparen en in de vacantie geld te gaan verdienen in de stad bij een vriendje, wiens Vader bakker is. Ook het geld, dat hij verdient met brood rondbrengen wil hij bestemmen om Hessel's schoolgeld te betalen. Het geval wordt door Rolf's Vader ontdekt en deze zorgt nu, dat Hessel door kan leeren. En zoo krijgt Rolf zijn zin. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig boek. De wijze, waarop in 't gezin van de Boer geleefd wordt is zoo, dat men voelt: "hier heeft Gods Woord gezag". Vadert leert in z'n gezin te bidden "Uw wil geschiede". Rolf betoont zich een echte vriend in den nood. Hij toont onbaatzuchtigheid en brengt een offer. Behoudens zwakke stijl, zooals op blz. 10: "ik ben bang dan het over moet gaan", een mooi boekje.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
Bert Bakker

Rolf van Vliet krijgt z'n zin, druk 2, 20 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Rolf van Vliet en Hessel de Boer zijn schoolmakkers. Hessel heeft zijn plannen voor de toekomst reeds klaar. Hij wil advocaat worden. Dan zal hij gekleed in toga en witte bef het opnemen voor de armen en verdrukten. Rolf, wiens vader advocaat is, zou liefst in het autovak gaan. Hij houdt niet van leeren. Hessels vader krijgt door de malaise vermindering van inkomen en nu zal Hessel niet meer kunnen doorleeren. Hessel kan zijn verdriet daarover niet verbergen voor Rolf. Rolf heeft bij z'n vriend een waar tehuis gevonden. Want Hessels moeder is ook als moeder voor Rolf. Hoewel Rolf alles kan krijgen, wat hij verlangt, hij heeft geen moeder en zijn vader is druk op het kantoor. Nu verzint Rolf het plan om te sparen en in de vacantie geld te gaan verdienen in de stad bij een vriendje, wiens vader bakker is. Ook het geld, dat hij verdient met brood rondbrengen, wil hij bestemmen om Hessels schoolgeld te betalen. Het geval wordt door Rolf's Vader ontdekt en deze zorgt nu, dat Hessel door kan leeren. En zoo krijgt Rolf zijn zin. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig boek. De wijze, waarop in 't gezin van de Boer geleefd wordt is zoo, dat men voelt: hier heeft Gods Woord gezag. Vader leert in zijn gezin te bidden "Uw wil geschiede". Rolf betoont zich een echte vriend in den nood. Hij toont onbaatzuchtigheid en brengt een offer.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
Bert Bakker

Rolf van Vliet krijgt z'n zin, druk 3, 24 blz.
G.K.O. 10 t.d.t. Rolf wil met hart en ziel advocaat worden. Maar salaris-verlaging van vader maakt het onmogelijk. Z'n vrindje Hessel heeft met hem te doen en gaat in de vacantie werken bij een bakker. Met het verdiende wil hij Rolf helpen; hij zal ook z'n vader vragen wat bij te springen. Maar zijn daad wordt eerder ontdekt, dan hij had gehoopt. Toch wordt het doel bereikt: Hessels vader helpt en Rolf kan naar het Gym! Hij krijgt z'n zin .... en wordt advocaat. Dit boekje is naar zijn omvang voor de jongere, maar naar zijn inhoud voor de oudere leerlingen bestemd. Ohm, Archimedes, Julius Caesar, Bismarck komen er in voor. Daarmee hangt samen, dat de taal veel meer groote-menschen-taal is, althans groote-jongens-taal. We vinden dit verhaal niet sterk. Het is weinig overtuigend, zoowel wat betreft de opvattingen van den hoofdpersoon als wat aangaat het verloop van de feiten. Er zit ook weinig actie in. Matig aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941