Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFrancine Onstein

Rientje van 't kasteel, druk 1, 53 blz.
prijs 55 cent; in slappe omslag; geïll.; meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar. Strekking: Een klein meisje, Rientje, heeft een hekel aan handwerken. Ze verzuimt gedurig. 't Komt uit en Vader en Moeder zijn erg bedroefd. Gebruik van de Kerstboom.
Conclusie: Jammer, dat de inhoud niet degelijker is. De godsdienstige strekking gaarne beter. Het is wel wat oppervlakkig. Het is wel kinderlijk.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1947

Open Boekbeoordeling.
Francine Onstein

Rientje van 't kasteel, druk 2, 51 blz.
Prijs f 0,60; slappe omslag; geïll.; meisjesboek.
Inhoud: Rientje kan 's avonds met moeder niet zo innig haar avondgebedje meer doen. Moeder merkt het wel, maar weet de oorzaak niet. Rientje zelf weet het wel: omdat ze slecht kan handwerken, spijbelt ze stiekum van handwerkles. Haar geweten spreekt wel, maar toch gaat ze door. Voor de zendingscenten koopt ze knikkers. Tot er een brief van de juffrouw komt. Dan belijdt ze haar zonde voor vader en moeder en God en haar geweten wordt weer rustig. Strekking: Als we eenmaal met het kwade beginnen, gaan we van kwaad tot erger. Door de zonde verdwijnt de vrede uit het hart. Maar na schuldbelijdenis wil de Heere om Jezus' wil de vrede en rust herstellen.
Conclusie: Er zit in dit boekje wel veel leerzaams voor meisjes tot 10 jaar. Maar waar de grondoorzaak ligt van de verkeerde daad van het kind wordt o.i. niet duidelijk genoeg aangegeven. Daardoor is de godsdienstige betekenis helaas gering. 't Is te oppervlakkig. Wat algemeenheden. Wat nodig is, nl. kennis van ons boze hart en daarom hartsvernieuwing, wordt gemist en daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
Francine Onstein

Rientje van 't kasteel, druk 3, 51 blz.
G.K.O. 14 t.d.t. Dit zeer goed geschreven verhaal, prettig en correct geïllustreerd, met een buitengewoon geslaagd omslag munt uit in de serie 1949. Rientjes vader is bewaarder van een oud kasteel. Zij is enig kind en wordt in Gods vreze opgevoed. Maar ze heeft een hekel aan de handwerkles, zodat ze spijbelt. Vermaning, schuldbelijdenis, vergeving. Met een gerust hartje kan Rientje dan de tentoonstelling van handwerken, waaronder ook haar pannelap, meevieren, en eveneens daarna het Kerstfeest. Moeder brengt haar bij, dat niet de kerstboom en het kerstcadeau de hoofdzaak is, maar Hij, die ook het ontruste hartje van kleine meisjes stilt. Dit is een merkwaardig boekje. Aan de ene zijde is het zeer goed voor de Evangelisatie, omdat het niets onderstelt en alles uitlegt. Goed is ook, dat veel van zonde en vergeving sprake is. Maar een zwakheid is, dat dit alles precies evengoed op een boerderij spelen kon als op een kasteel. Dat kasteel is maar bladvulling. En Kerstfeest is het oude tovermiddel, dat alles goed maken komt. (Zijn knikkende negertjes van de Java-cent niet allang uit de mode?) Overigens is dit verhaal uitmuntend verteld en paedagogisch verantwoord. We bevelen „Rientje" aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

Francine Onstein

Rientje van 't kasteel, druk 4, 54 blz.
prijs f 0,90; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Rientjes vader is kasteelbewaarder. 't Kasteel ligt wel 3 kwartier lopen van de plaats, waar Rientje ook naar school gaat. Woensdagmiddag moet Rientje steeds naar de handwerkklas. Heeft er een hekel aan en gaat spijbelen. 't Ergste is dat ze ook eens de "zendingscenten" gebruikt om knikkers te kopen. 't Spijbelen komt uit door een brief van de onderwijzeres. Rientje toont een echt berouw. Strekking: Rientje wordt steeds geprikt door haar geweten. Ze weet, dat ze verkeerd doet. Heeft er last van. En zo komt er tenslotte bij haar een echt berouw over wat ze de Heere en haar ouders heeft aangedaan. Gebruik van kerstboom.
Conclusie: De gewetensstrijd bij Rientje wordt goed beschreven. Een aardig boek, dat een echt kinderleven beschrijft. Leeftijd 8-10 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.