Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Veldhuizen

Rondom ons zijn engelen, druk 1, 126 blz.
geplastificeerd en geillustreerd. Prijs f 21,50.
Inhoud: Wij leven in een tijd, waarin veel belangstelling is voor alles, wat met de geestenwereld te maken heeft. Denk maar eens aan begrippen als reïncarnatie, geestverschijningen, contact met de doden. En wat te denken van Jomanda! In dat rijtje passen ook de engelverschijningen. De schrijver, die een "antenne" voor zulke onderwerpen heeft, gaat hier uitvoerig op in. Hij doet dat op een alleszins schriftuurlijke wijze. Hij laat de Schrift spreken en waarschuwt op duidelijke wijze voor "ontsporingen". Verschillende onderwerpen komen aan de orde: Engelverschijningen in de Bijbel - Hemelse hiërarchie - Engelenverering. Een heel belangrijk hoofdstuk is: Engelervaringen-nu. Het boek besluit met een hoofdstuk over de functie van de engelen in de hemelse heerlijkheid. Elk hoofdstuk is voorzien van een aantal vragen en een lijst van geraadpleegde literatuur completeert het geheel.
Conclusie: Het is niet een boek voor onze Z.S.-leerlingen, maar veelmeer voor de leiding. Ieder, die uit de Bijbel vertellen moet, komt regelmatig in aanraking met verhalen, waarin engelen een rol spelen. De moeilijke onderwerpen weet hij op een evenwichtige en nuchtere wijze te behandelen. Allen, die met bijbelonderwijs te maken hebben, wil ik adviseren dit boekje aandachtig te bestuderen.
Eindoordeel: Warm aanbevolen. C. L. Maaskant
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1996

Open Boekbeoordeling.