Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCarine Mackenzie

Ruth , druk 1, 32 blz.
prijs f 4,95. Deze boekjes zijn ook verkrijgbaar op het Bondsbureau te Scherpenzeel. In deze serie zijn tot nog toe vier deeltjes verschenen. Elk deeltje geeft een beschrijving van het leven van een persoon, waardoor ze voor jongere kinderen erg geschikt zijn. De heer Van Driel is erin geslaagd bij zijn bewerking het woordgebruik heel kinderlijk te houden. Het vrij grote lettertype maken de boekjes geschikt om ze kinderen vanaf ca. 7 jaar zelf te laten lezen. De gekleurde illustraties zijn goed geslaagd. Soms beslaan ze zelfs twee bladzijden. Daarvan zullen de kinderen genieten! Wel heb ik mijn twijfels bij de illustratie in het boekje van Petrus, waar zijn schoonmoeder op een bed ligt zoals dat in onze tijd in het Westen nog wordt gebruikt. Daarmee wordt m:i. een onjuiste voorstelling gegeven van een bed in de tijd van Petrus.
Conclusie: Deze boekjes zijn bijzonder geschikt om uit te delen op de zondagsschool. Ze zijn keurig verzorgd, niet te duur en wat het belangrijkst is: Bijbels verantwoord. Het is te hopen dat in deze serie nog meer deeltjes zullen verschijnen. Warm aanbevolen. A.D.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1981

Open Boekbeoordeling.