Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronL. Janse

Sikko de woonwagenjongen, druk 3, 96 blz.
Het woonwagen-volkje verleent nog wel eens stof voor boekjes, die bedoeld zijn als Kerstlektuur voor onze kinderen. Sikko heeft het in de wagen niet best met een vader, die drinkt en een tweede moeder, die de kinderen aanzet tot stelen. Hij krijgt ergens een Bijbeltje, waar hij in leest, hij bezoekt zelfs een kerkdienst, waar hij niet al te best ontvangen wordt. Ze moeten weg in verband met diefstal, zwerven rond, komen bij een ander gezelschap, dat geen goede invloed op zijn vader heeft. Vader sterft na een vechtpartij. Sikko ontmoet nog een keer de vrouw, waar hij het Bijbeltje van heeft ontvangen, waar hij een heel gesprek mee heeft. Juist die gesprekken lijken mij wel iets te ouwelijk voor de kinderen. Allerlei voor grotere mensen bekende uitdrukkingen zullen de kinderen niet zo gemakkelijk begrijpen. De strekking is goed, maar iets kinderlijker van toon zou, dunkt mij, geen kwaad kunnen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.
L. Janse

Sikko de woonwagenjongen, druk 3, 96 blz.
prijs gebonden f 2,75; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Sikko heeft het niet gemakkelijk. Z'n vader is goed voor hem, maar zijn stiefmoeder moet niet veel van hem hebben. Veel troost vindt hij bij vrouw van Helder, een vrome vrouw, die hem altijd opbeurt uit z'n verdriet en hem helpt bij zijn moeilijkheden. Uit zijn bijbeltje wil hij ook zo graag z'n vader wat voorlezen. Deze stelt dat altijd maar uit, totdat het te laat is. Vader verongelukt door dronkenschap: de genadetijd is voorbij. Strekking: Hier wordt ons iets verteld over het vaak ruwe en moeilijke leven van de woonwagenbevolking. Toch kan ook bij deze mensen iets openbaar worden van Gods genade.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
L. Janse

Sikko de woonwagenjongen, druk 4, 86 blz.
Geb. en Geill., voor j. en m. vanaf 11 jaar. Prijs f 8,25.
Inhoud: Sikko Harmsma is een jongen van twaalf die in een woonwagen leeft. Zijn stiefmoeder is slecht voor hem, zijn vader drinkt. De kinderen moeten gaan stelen en zijn zusje wordt gegrepen door de politie. Sikko krijgt van vrouw Van Helden een Bijbeltje waar hij veel in leest. Dit brengt hem tot nadenken over zijn leven en dat van zijn familie. Vader raakt gewond in een gevecht. Later komt hij door dronkenschap in een sloot terecht en verdrinkt. Vrouw Van Helden wijst Sikko waar hij troost kan vinden: bij de Vader der wezen.
Conclusie: Dit boekje vertelt op ontroerende wijze over het leven van een woonwagenjongen in vroeger tijd. Duidelijk komt uit hoe moeilijk Sikko het heeft. Toch is de taal die hij gebruikt, wat wijs voor een jongen die nog maar enkele weken in de Bijbel leest. Jammer dat er nogal wat taal- en drukfouten voorkomen. Achterop wordt aangegeven dat het boekje geschreven is voor kinderen van 7-11 jaar. Het is door het taalgebruik en door enkele realistisch beschreven situaties (een mes dat tussen vaders schouderbladen wordt gestoken, het verdrinken van vader) niet zo geschikt voor kinderen onder de 10 jaar.
Conclusie: aanbevolen. A. D.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1981

Open Boekbeoordeling.