Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronL. Janse

Sikko en de oorlog, druk 1, 93 blz.
Geschikt voor jongens en meisjes van 10 tot 12 jaar. Prijs f 8,95.
Inhoud: Sikko groeit op in een woonwagengezin. Zijn moeder en zijn zusters leven zich uit in de drank en op de dansvloer. Daar heeft Sikko veel verdriet van. Hij heeft een andere inborst. Als ze met hun wagen vlak bij de Duitse grens staan, breekt de oorlog uit. Als door een wonder wordt Sikko bewaard in het oorlogsgeweld. De familie helpt onderduikers en Joden voort. Daardoor komen ze dikwijls in moeilijke situaties. Bij alle narigheid krijgt Sikko tenslotte een brief van vrouw van Helden van wie hij eens een Bijbeltje gekregen heeft.
Conclusie: Wel een boeiend verhaal, maar de sfeer, die uit het hele boek spreekt lijkt me voor onze kinderen niet geschikt. De taal is ruw en de stijl laat ook veel te wensen over. Daartegenover steekt het godsdienstig leven van Sikko wat ouwe-mannetjes-achtig af. Reeds eerder verschenen in deze serie: Sikko de woonwagenjongen en Sikko wil wat anders.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1984

Open Boekbeoordeling.