Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. Norel-Straatsma

Wybo, druk 1, 247 blz.
Prijs 2 dl a f 0.85. Oorspronkelijk verhaal; geïllustr. Leeftijd 10-12 jaar.
Korte inhoud: Wybo is een jongen van een jaar of 12. Zijn vader is professor; zijn moeder is overleden; een tante doet het huishouden. Ze wonen in Overijsel. Wybo zelf ligt al een jaar ziek. Door omgang met een onderwijzer van het dorp, den heer Prins, wordt Wybo voor een halfjaar naar Texel gezonden, waar hij in 't gezin van de ouders van meester Prins een liefderijk tehuis vindt. Meester Prins wordt door den vader van Wybo in staat gesteld om dit halfjaar Wybo te vergezellen en bij te staan bij de tochten op het eiland. Geheel gesterkt en gebruind keert Wybo als de tijd om is, weer terug naar zijn vader en zijn tante.
Beoordeeling: De beschrijving van personen en toestanden is heel mooi, ongetwijfeld ook zeer juist, daar Mevr. Norel zelf eenige jaren in Den Burg op Texel gewoond heeft, waar Ds Norel predikant geweest is. De uitingen van hooger geestelijk leven zijn sporadisch; de professor zelf schijnt niet geloovig te zijn; de gestorven moeder ging naar den hemel; van meester Prins lezen we weinig positiefs; alleen de andere eilandbewoners zijn met liefderijke hand in hun godsdienstigheid geteekend. Ik geloof, dat het boekje erg bevallen zal voor de schoolbibliotheek, maar dan liever in één deel gebonden. Voor klasseleesboek is 't dunkt me, ook geschikt. Van harte aanbevolen. H. H.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930