Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC. van der Zwet Jr.

Sluwardi, de bunzing en Corax, de jonge raaf, druk 2, 188 blz.
Nummer 17 van de "Mei-Pockets" bevat een herdruk van een tweetal dierenverhalen van C. van der Zwet Jr. Beeldend en boeiend, met zeer goede pentekeningen, vertelt het eerste verhaal over Sluwardi, de bunzing, die is geboren en opgegroeid in de buurt van de mensen op een boerderij. De boer doet verschillende pogingen deze kippendief te vangen en te doden, tot hij begrijpt dat Sluwardi de door God gezonden helper is om de muizen- en rattenplaag in de graanschuur te doen ophouden. Het tweede verhaal speelt in Israel, waar Corax, de jonge raaf, uit het nest valt en de enige vriend wordt van de uitgestoten melaatse, die gelooft dat hij door God gezonden is. De verhalen zijn niet altijd even vlot geschreven, eerder wat zwaar, maar dat past er erg goed bij. Ze zijn positief christelijk en niet voor jonge kinderen, door de soms wel erg aangrijpende tonelen, die zich afspelen in de dierenwereld. Veertienjarigen en ouderen met belangstelling voor dierenverhalen zullen ervan genieten. (f 1,25)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1959-60

Open IDIL-Gids.