Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronTjerk de Vries

Schipperskinderen aan de wal, druk 1, 71 blz.
slap kaft, geïllustreerd, geschikt voor jongens van 9 tot 11 jaar. Prijs f 3,50
Inhoud: Douwe en Gerda Roorda komen in llsselstad wonen bij opa. Hun ouders varen op een kustvaarder. Ze krijgen vrienden en vriendinnen. In de molen aan de IJssel woont de oude meneer Van Dijk. Zijn vrouw en dochtertje zijn gestorven. Hij heeft nog een zoon die hij al jaren niet gezien heeft. Daar heeft hij verdriet van. De jongens en meisjes worden zijn vrienden. Door hun plan wordt de oude molen opgeknapt. Met Kerst komen de ouders van Douwe en Gerda thuis. Ze brengen ook de zoon van Van Dijk mee.
Conclusie: Dit is een leuk en vlot verhaal. Het heeft ook een verantwoorde inhoud. De kinderen, vooral de jongens, zullen er best van genieten. 'k Heb wel een paar kritische opmerkingen. De interpunctie laat nogal eens te wensen over - achter heel wat vragen ontbreekt het vraagteken. Na een dubbele punt en na aanhalingstekens moet een hoofdletter volgen. Altijd, maar het gebeurt nooit! Verder komt het mij een beetje toevallig voor dat de zoon van Van Dijk precies met Kerst thuiskomt en nog wel met het schip van de familie Roorda. Toch zou ik dit boekje graag aan de kinderen geven.
Eindoordeel: Aanbevolen A. D.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1982

Open Boekbeoordeling.