Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMevahor

Simon Gieke, de ketter van Scherpenisse , druk 4
Deel 1 en 2 4e druk, deel 3 3e druk; prijs per deel f 7,50.
Inhoud: Het verhaal speelt zich af in het begin van de zeventiger jaren in de 16e eeuw, tussen 1571 en 1574. De hoofdpersoon is Simon Gieke, een ruwe jager uit Scherpenisse, die eerst niets van God of gebod wilde weten, maar krachtdadig tot verandering gebracht werd en van toen af een voorvechter werd van de "nieuwe leer" en de zaak der geuzen. De drie delen vertellen over de bittere vervolgingen op het eiland Tholen, waar Simon Gieke en zijn vele vrienden thuishoren, over veel avonturen en wisselende nederlagen en overwinningen van de geuzen. Simon verliest in die strijd het leven, maar zijn vrienden zetten in hetzelfde geloof de strijd voort, die eindigt met de inneming van Middelburg en de overwinning van de Zeeuwse vloot op de Spaanse vloot bij Remmerswaal. Er is van deze boeken veel goeds te vertellen. De schrijver aarzelt niet, voor de jonge lezers uitvoerig te schrijven over de noodzaak van bekering en geloof. Het boek brengt nuttige historische kennis bij, kiest duidelijk positie tegen onverschilligheid en ruw gevloek. Daar zijn echter ook wel wat bezwaren. Het verhaal is meer een kroniek, dan een goed uitgebalanceerde vertelling. De feiten rijgen zich aaneen in een eentonige reeks. Intrige en climax, onmisbare factoren voor een goed boek, zijn nauwelijks aanwijsbaar. De taal is vaak ouderwets en het woordgebruik soms nodeloos ingewikkeld, daardoor voor de kinderen moeilijk te volgen en weinig boeiend. Als een bekering beschreven wordt, vervalt de schrijver in het gebruik van termen, die voor de kinderen te machtig zijn en eenvoudiger konden worden weergegeven. De illustraties van v. Zwieten zijn niet mooi, de bandomslag, tekening van Dubbelman uitstekend.
Eindconclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
Mevahor

Simon Gieke, de ketter van Scherpenisse , druk 4
prijs f 7,50 gebonden; jongensboek, leeftijd 14-18 jaar.
Inhoud: Simon Gieke is een woeste stroper uit Scherpenisse in de tijd van de Spanjaarden. Komt tot bekering en wordt door zijn kennis van het land een zeer nuttig leider der protestanten op het eiland Tholen.
Conclusie: Geeft goed historisch inzicht in de worsteling der protestanten op Tholen. Is wat erg wit-zwart, waardoor pedagogisch-psychologisch niet zo sterk. Godsdienstig soms iets overtrokken. Wel spannend en leerzaam.
Eindoordeel: voor de Z.S.jeugd (12 jaar) niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.