Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHesba Stretton

Sam Franken's spaarbank, druk 1, 23 blz.
Prijs f 0.15.
Anderhalf vel druks ! Niet veel, zal de lezer zeggen of liever niet de lezer, maar hij, die het boekje van buiten beziet. Anderhalf vel waarheid, 24 bladzijden menschenkennis, ruim 600 regels wijsheid van een vrouw, die veel zag en hoorde en die de wonderlijke wegen van Gods persoonlijke bemoeiing kent met den enkelen mensch, van den God, zonder wiens wil geen muschje ter aarde valt, zijn een groote schat .... dat zal hij zeggen, die dit kleine boekje gelezen heeft.
Sparen is goed, sparen is nuttig; maar .... er is een sparen, dat tot zonde leidt, tot geldgierigheid, tot geheimhouding, die vertrouwelijkheid vijandig is, en tot meer !
Hesba Stretton heeft er over gedacht, heeft er voorbeelden van gezien en .... schreef Sam Franken's Spaarbank.

Catalogus Callenbach, 1898b
Open Catalogus