Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.C. Fallentin

Robbertje onrust, druk 1, 78 blz.
Prijs f 0,85; gecartonneerd; geïllustreerd; jongensboek. Strekking: Rob Verschuil, een jongen van 14 jaar, is in het weeshuis. Zijn ouders zijn door omstandigheden in Engeland. Het verhaal speelt in de laatste tijd van de oorlog. Rob redt een Engels vliegenier, komt zelf ook in de narigheid van achtervolging en moet tenslotte ook onderduiken. Veel diepgang zit er m.i. niet in. De schrijver tekent het verzet van een 14-jarige jongen.
Conclusie: De schrijver laat Rob, gezien zijn leeftijd, wel wat erg veel verrichten. "Te veel van het mooie", zou ik zeggen. Voor de lezers (jongens) zal dit misschien toch geen bezwaar zijn.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
M.C. Fallentin

Robbertje onrust, druk 2, 62 blz.
prijs 90 ct; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Een jongen, wiens ouders juist voor het aanbreken van de oorlog in 1940 naar Engeland vertrokken zijn, wordt opgevoed in een weeshuis, komt als knechtje bij een bloemist in Aalsmeer, helpt een Engels vliegenier met ontvluchten, komt zelf in allerlei gevaren, ontsnapt meestal ternauwernood, echt "Robbertje Onrust", maar hij verstaat, dat de ware rust alleen gevonden wordt bij de Heiland. Strekking: 1. Vaderlandsliefde. 2. De hand Gods in de verlossing van ons vaderland.
Conclusie: Een spannend boek, dat onze jeugd verplaatst in de bange tijd van 1940-'45.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
M.C. Fallentin

Robbertje onrust, druk 4, 62 blz.
prijs f 1,10; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Speelt in de bezettingstijd. Zijn ouders in Engeland. Robbertje uitbesteed bij een tuinder, die met de vijand heult. Als er een Engels vliegtuig wordt neergeschoten, helpt Rob de Hollandse piloot en vlucht met hem. Rob krijgt de kans verschillende Nederlanders, die gezocht warden, te waarschuwen. Strekking: De Heere God kan redden uit gevaren.
Conclusie: Een jongensboek met avonturen, waarvan ze wel zullen genieten. Leeftijd ongeveer 10 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.