Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. Duyser

San-Yan en de zwarte tijger, druk 1, 124 blz.
G.K.C.B. 10 t.d.t. San-Lo, San Ling en San Yan zijn kinderen van San, ergens in China. Vader San is dorpshoofd. De "Witte Wolf", een rooverhoofdman, komt met zijn bende het dorp plunderen en uitmoorden op het oogenblik als Lo en Yan aan 't jagen zijn. Ling wordt gevangen. Hun ouders gedood. Lo zweert wraak. Ling komt in „'t Groote Huis", een zendingsziekenhuis, terecht en leert den Heiland lief te hebben. Yan komt er als Ling sterft. Ook hem wordt de blijde boodschap, gebracht. Hij vertrekt naar de stad en valt later in handen van den „Witten Wolf" en daarna in die van den „Zwarten Tijger", die de bende van den „Witten Wolf" totaal heeft vernietigd. Yan ontdekt in den Zwarten Tijger zijn ouderen broer. Samen keeren ze naar hun dorp terug. Yan blijft koopman, maar hij wordt tevens evangelist. Dit boek heeft een prachtige bandteekening, vol verrassend mooie kleuren. Het is een, interessant en spannend zendingsverhaal. Er valt veel uit te leeren wat betreft de Chineesche sfeer. Ook als Evangelisatie-materiaal kan dit boek goede diensten bewijzen. Zij het velen jongen lezers tot zegen. We bevelen het gaarne aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941

A. Duyser

San-Yan en de zwarte tijger, druk 3, 124 blz.
prijs f 1.55; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: San Yans dorp wordt platgebrand door de bende van de Witte Wolf. Zijn zusje San Ling komt op een zendingspost terecht. Daar ontmoet Yan haar voor zij sterven gaat als christin. Zelf wordt Yan later gevangen genomen door de bende van de Witte Wolf, maar weer bevrijd door het legertje van de Zwarte Tijger. De zwarte Tijger blijkt dan San Lo, Yans broer te zijn. Yan gaat dan overal waar hij komt, vertellen van de Heere Jezus.
Conclusie: Een verhaal, dat de aandacht tot het eind toe gespannen houdt. Weer een goed zendingsverhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
A. Duyser

San-Yan en de zwarte tijger, druk 4, 124 blz.
prijs f 1,55 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Het dorp, waar San Yan woont, wordt door een roversbende geplunderd. Zijn zusje komt op een zendingspost terecht, waar zij christin wordt. Zelf wordt de hoofdpersoon van het verhaal gevangen genomen, maar later door een bende, waar zijn broer aan het hoofd staat, bevrijd. Van de Heere Jezus te vertellen wordt het liefste werk van San Yan.
Conclusie: Dit verhaal speelt zich af in China, een heel andere wereld dan de onze. Het verhaal zal de kinderen van het begin tot het eind bezighouden, het is boeiend verteld. Het is heel geschikte zendingslectuur.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.