Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronG.H. van Maren

Stokken-Steven, druk 1, 68 blz.
prijs gebonden f 1,10; jongensboek.
Inhoud: Aaike en Huib plagen Stokken-Steven, een kreupele schoenmaker. Deze raakt zijn stok en een paar schoenen kwijt, die terecht komen op het landgoed van een rijke heer. Stokken-Steven wordt van oneerlijkheid verdacht. Maar ook de jongens komen in moeilijkheden en van het ene kwaad in het andere. Na veel strijd en gebed ondernemen ze de zware tocht naar het landgoed. Alles komt goed en Stokken-Steven krijgt op 't landgoed de betrekking van tuinman. Strekking: God vergeeft ons, als wij tot Hem komen met belijdenis van schuld.
Conclusie: Boeiend jongensverhaal. Goede strekking. Geschikt voor de leeftijd van 9-12 j.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
G.H. van Maren

Stokken-Steven, druk 1, 68 blz.
Stokken-Steven, een gebrekkige arme schoenmaker, is nog al eens het mikpunt van de spotzieke jeugd. Ook de beidevrienden Aaike en Huib bezondigen zich aan minderwaardige plagerij en zij zijn er zelfs oorzaak van dat Stokken-Steven in moeilijkheden komt. Het kost de twee knapen heel wat strijd voor alles weer in orde is gemaakt. Het thema en zijn tendentieuze uitwerking doen mogelijk een tikje ouderwets aan, maar het is toch goed dat de jeugd, vaak alleen nog maar ontvankelijk voor sensatie, ook nog eens iets uit deze hoek geboden krijgt. Stokken-Steven is een schepping van G.H. van Maren en speelt in protestants milieu. (geb. f 1,10)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1956-57

Open IDIL-Gids.

G.H. van Maren

Stokken-Steven, druk 2, 74 blz.
prijs gebonden f 1,20; jongens- en meisjesboek, leeftijd 9 jaar en ouder.
Inhoud: Twee jongens, Aaike en Huib, plagen Stokken-Steven, een kreupele schoenmaker. Deze raakt bij de plagerijen door de jongens zijn stok en een paar schoenen kwijt. Aaikes moeder wast voor de notaris en het overhemd van de notaris wordt door een hond meegenomen uit de wasmand. De jongens zoeken, maar kunnen nergens het overhemd vinden. De ene moeilijkheid volgt op de andere, ook voor Stokken-Steven, die van diefstal wordt verdacht. Eindelijk ondernemen de jongens de tocht naar het landgoed. Tenslotte komen de schoenen terecht en ook het overhemd. Stokken-Steven wordt tuinman op het landgoed. Strekking: Belijden van het kwaad werkt bevrijdend en verlossend.
Conclusie: Boeiend geschreven verhaal. Godsdienstig en zielkundig geheel verantwoord. 't Is geen "kerstverhaal".
Eindoordeel: warm aanbevolen,
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.