Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Jongkees

Stadhouder-Koning Willem de Derde, druk 1, 176 blz.
H. Jongkees is de auteur van Stadhouder-Koning Willem de Derde. Volgt men het verhaal over de jeugd van deze Oranjevorst, dan blijkt hier sprake van een historisch onjuiste idealisering. En uit een zin als "Hij wil voor ons volk de zegen bewaren die de Hervorming heeft gebracht: de vrijheid om God te dienen naar Zijn woord" is wel duidelijk, in welke voor katholieken onaanvaardbare geest dit boek geschreven is.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1949-50

Open IDIL-Gids.