Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Rudy is jaloers, druk 1, 44 blz.
11 tekeningen. Geschikt voor jongens en meisjes van 7-9 jaar. Prijs f 4,60 (of 4,90?).
Inhoud: Rudy en zijn vriendje Peter gaan samen op de muziekschool. Peter heeft twee zussen en een broertje, maar Rudy is alleen. Daarom is hij jaloers op Peter. Dat wordt erger als Peter wel bij een groepje kinderen wordt ingedeeld dat met de juffrouw van de muziekschool mee mag spelen op de blokfluit en Rudy niet. Het wordt zelfs zo erg dat Rudy stiekem Peters blokfluit wegpakt en thuis verstopt tussen de oude kranten. Peter denkt dat hij de fluit kwijtgeraakt is en om hem wat over zijn verdriet heen te helpen, gaan zijn ouders een dag met de kinderen uit en Rudy mag mee. Als deze 's avonds thuiskomt, schrikt hij geweldig: alle oude kranten zijn weg; vader heeft ze verkocht! Dan komt het hele verhaal eruit. Gelukkig komt de fluit nog terug. Rudy moet hem zelf bij Peter gaan brengen. De jongens blijven vrienden en..... Rudy zal een broertje of zusje krijgen.
Beoordeling: Nu heel wat kinderen reeds op de lagere school kennismaken met de blokfluit, is het een goede gedachte geweest van de schrijfster om met dit gegeven een boek te schrijven. Ik meen dat haar poging geslaagd is en dat zij een voldoende levensecht verhaal geeft. De sfeer in het boek is positief christelijk: God ziet alle dingen, ook dat Rudy Peters fluit heeft gepakt en verstopt (blz. 22, 24). Rudy doet Hem daarmee verdriet (blz. 28). Als Rudy alles verteld heeft, bidt vader met hem om vergeving én om een nieuw hart voor hem (blz. 39). Vader vertelt dat Rudy een broertje of zusje krijgt als de He(e)re dat wil (blz. 43). Schrijvers van kinderboeken moeten er voortdurend op bedacht zijn dat allerlei narigheden niet al te vlot worden opgelost. In de werkelijkheid van iedere dag is immers veel (kinder-)leed dat niet één, twee, drie verzacht wordt. Op bladzijde 27 bidt Peter of hij zijn blokfluit terug mag krijgen. Dat is goed. Hij gelooft ook dat de Heere wel zal zorgen dat alles goed komt. Dat kan echter heel anders zijn dan wij ons voorstellen. We moeten oppassen voor een "alles-sal-reg-kom"-sfeer. Als Rudy alles verteld heeft, lezen we dat hij weet dat de Heere Jezus bij echt berouw vergeeft. Dat is uiteraard zonder meer waar. Toch vond ik de erop volgende zin een beetje ongelukkig: "Mensen doen zo vaak ongelukkige dingen. Maar gelukkig is de Here Jezus voor onze zonden aan het kruis gestorven" (bladz. 42). We moeten er voor op onze hoede zijn dat God in kinderboeken niet de trekken krijgt die Voltaire Hem toeschreef: God vergeeft wel, want dat is Zijn beroep. Nog een detail: wat voor zin heeft het om mee te delen dat vader naar Dedemsvaart moet om de fluit te halen (bladz. 40), als er niet verteld wordt waar Rudy en Peter wonen? Bepaald hinderlijk was, dat, althans in mijn exemplaar, de tekst van de bladzijden 13 en 15 verwisseld was, terwijl de bladzijdenummers gewoon zijn blijven staan. Al lezend moet men deze puzzel dus zelf oplossen. Al met al een boek waarvan ik zeg:
Eindoordeel: warm aanbevolen. d.P.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1982

Open Boekbeoordeling.