Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMarijo

Steffie's vriendin, druk 1, 46 blz.
G.K.C.O. (cart. band). 7 t.d.t. Grietje's moeder is gestorven. Ze woont naast Vrouw Stoet, die haar in veel dingen ter zijde staat. Als Grietje's vader hertrouwt, gaan ze verhuizen. Moeder zoekt voor Grietje een plaats op de fabriek. Hier heeft ze eerst een moeilijken tijd door te maken. Toch is ze daar tot zegen voor Ant, een ruw meisje, dat nog al eens vloekt. Ook op andere wijze laat ze merken, dat ze een godsdienstige opvoeding heeft gehad. In de Kerstdagen komt Ant bij haar logeeren. In de kerk en vooral op het Kerstfeest van den meisjeskring vindt Ant het toch eigenlijk veel mooier dan in de „bios". Ze besluit zelfs, eiken Zondag naar den meisjeskring te gaan, en na afloop daarvan bij Vrouw Stoet den avond door te brengen. Steffie's moeder komt met Paschen bij haar zuster, Vrouw Stoet, logeeren. Grietje komt nu bij Steffie's moeder in betrekking. Het is Grietje's wensch altijd geweest een netten dienst te hebben. Ant blijft geregeld den meisjeskring en Vrouw Stoet bezoeken. Vooral voor oudere meisjes is dit boekje bijzonder geschikt. Al wordt de godsdienst niet „gechargeerd", het geheele verhaal is doortrokken van een echt Christelijken geest. Grietje's moeder helpt haar wat over de bedeesdheid heen. Vrouw Stoet geeft haar bemoediging door het vers: Laat Hem besturen, waken", enz. De omslag is zeer fraai; bij de teekeningen zijn er echter te veel, die te weinig „zeggen", omdat er te weinig actie en actualiteit in zit. Onze aanbeveling is om den uitnemenden inhoud hartelijk.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

Marijo

Steffie's vriendin, druk 1, 46 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Grietje, de vriendin van Steffie, moet al vroeg voor het huishouden zorgen, omdat haar moeder gestorven is. Ze heeft veel steun aan vrouw Stoet, die erg vriendelijk en goed voor haar is. Grietje's vader trouwt opnieuw. Dat geeft een heele verandering. Nu moet Grietje ook wat gaan verdienen. Een gewone dienst kan ze niet krijgen. Dan maar naar de fabriek. Wat zag ze daar tegen op. Ze kan eerst niet zoo gemakkelijk wennen. Het gaat er nogal ruw naar toe. Maar ze sluit vriendschap met Ant, die uit een ongodsdienstig gezin komt. Ze komt zelfs bij Grietje op bezoek en gaat mee naar de kerk. Dan komt in de Paaschvacantie Steffie weer logeeren. Dan komt in de Paaschvacantie Steffie weer logeeren. En wat het mooiste is, Grietje mag bij Steffie's moeder dienstbode worden. Algemeene op- of aanmerkingen: Een boekje, waar veel uit te leeren valt. Grietje komt er na veel angst en gebed toe om Ant te vragen niet te vloeken. Ze neemt Ant mee naar de kerk. Ze doet dus aan evangelisatie-werk. Griet is eerlijk en trouw. Maar zou het werkelijk zoo gemakkelijk zijn om iemand, die gewoon is naar de bioscoop te gaan, voor den dienst des Heeren te winnen? De schrijfster behandelt deze zaak op zeer oppervlakkige wijze. Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Marijo

Steffie's vriendin, druk 2, 46 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 7 t.d.t. Grietjes moeder is gestorven. Ze woont naast Vrouw Stoet, die haar in veel dingen ter zijde staat. Als Grietjes vader hertrouwt, gaan ze verhuizen. Moeder zoekt voor Grietje een plaats op de fabriek. Hier heeft ze eerst een moeilijken tijd door te maken. Toch is ze daar tot zegen voor Ant, een ruw meisje, dat nog al eens vloekt. Ook op andere wijze laat ze merken, dat ze een godsdienstige opvoeding heeft gehad. In de Kerstdagen komt Ant bij haar logeeren. In de kerk en vooral op het Kerstfeest van den meisjeskring vindt Ant het toch eigenlijk veel mooier dan in de „bios". Ze besluit zelfs, elken Zondag naar den meisjeskring te gaan, en na afloop daarvan bij Vrouw Stoet den avond door te brengen. Steffie's moeder komt met Paschen bij haar zuster, Vrouw Stoet, logeeren. Grietje komt nu bij Steffie's moeder in betrekking. Het is Grietjes wensch altijd geweest een netten dienst te hebben. Ant blijft geregeld den meisjeskring en Vrouw Stoet bezoeken. Vooral voor oudere meisjes is dit boekje bijzonder geschikt. Al wordt de godsdienst niet „gechargeerd", het geheele verhaal is doortrokken van een echt Christelijken geest. Grietjes moeder helpt haar wat over de bedeesdheid heen. Vrouw Stoet geeft haar bemoediging door het vers: „Laat Hem besturen, waken," enz. De omslag is zeer fraai; bij de teekeningen zijn er echter te veel, die te weinig „zeggen", omdat er te weinig actie en actualiteit in zit. Onze aanbeveling is om den uitnemenden inhoud hartelijk.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940