Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

Zendingstocht, druk 1, 16 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; Zendingsgeschiedenis.
Korte inhoud: Zendeling Grunbaum werkt in Suriname onder de Boschnegers. Hij zoekt hen op in de dichte bosschen, waarin zij wonen. Met hoevele gevaren en bezwaren dit vergezeld gaat, vernemen wij uit dit boekje. Maar ook welk een ongedachte zegen op dezen arbeid kan rusten. Daarom:
Conclusie: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Zendingstocht, druk 2, 16 blz.
G.K.O. 6 t.d.t. Een kort Zendingsverhaal uit Suriname. Zendeling Grünbaum is met een paar Christen-Boschnegers op reis in de wildernis. Allerlei gevaren dreigen. Ten slotte zou de Zendeling nog een prooi van de krokodillen geworden zijn, als niet juist bijtijds dit ondier door een goed gerichten pijl was getroffen. Dit pijlschot komt van een ontslagen helper, die eerst op wraak zon, maar doordat hij den Zendeling het Kerstverhaal heeft hooren vertellen, tot inkeer kwam. „In de stilte van den nacht, in de verre verlatenheid van het Surinaamsche binnenland bracht de Zendeling het Evangelie van zijn Heiland ..." Wellicht al te weinig krijgen onze kinderen te lezen van de Zending. 't Verheugt ons, dat we hier een goed Zendingsverhaal hebben. We maken er niet alleen kennis met de moeiten van de Zendingsarbeiders, maar ook met de heerlijke vruchten van de Evangelieprediking. De illustraties vertegenwoordigen een apart genre. Aanbevolen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940

H. te Merwe

Zendingstocht, druk 3, 16 blz.
prijs f 0,25; in slappe omslag; jongens- en meisjeshoek, leeftijd ± 9 jaar.
Inhoud: Dit zendingsverhaal vertelt van de tocht van een zendeling met zijn inlandse helpers door een ondoordringbaar woud in het Zuidelijk deel van Suriname om in een andere nederzetting van het evangelie te gaan vertellen. Uit groot gevaar wordt de zendeling gered. Gezegend wordt zijn arbeid.
Conclusie: Een goed boekje, dat ons het leven van een zendeling met al de zorg en de gevaren dichter bij brengt. Het is jammer, dat het zo'n dun boekje is, zodat het alleen aan de kleineren uitgedeeld kan warden, hoewel het, indien het wat meer uitgebreid was, heel goed dienst had kunnen doen voor uitdeling aan ouderen op het Kerstfeest.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.