Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronG.H. van Maren

Sander Westerhout geeft gas, druk 1, 109 blz.
prijs f 1,35; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Sander Westerhout kan door zijn vaders dood niet studeren, daarom komt hij in een garage werken; daar maakt hij kennis met verkeerde vrienden, die hem op het slechte pad brengen. Dank zij zijn oude vrienden van de school, die hem weer trachten terug te brengen, wat hen ook inderdaad gelukt, komt alles weer goed terecht. Strekking: De zegen van goede vriendschap.
Conclusie: Een boek, dat bijzonder goed geschreven is, reëel en toch voor jongeren goed leesbaar: m.a.w. een stèrk boek!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
G.H. van Maren

Sander Westerhout geeft gas, druk 1, 109 blz.
In vroom protestantse sfeer, voor katholieke jongens toch ook volkomen aanvaardbaar, speelt Sander Westerhout geeft gas. Dit mooi stukje leven van G.H. van Maren gaat over een jongen die na de dood van zijn vader niet op studie kan en werk krijgt in een garage. Door een der chauffeurs daar wordt hij tot minder eerlijke praktijken verleid. Met de hulp van een paar trouwe vrienden komt hij weer op de rechte weg en wordt hij door zijn baas in staat gesteld de avondmulo te volgen. Een goed boek. (geb. f 1,35)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1956-57

Open IDIL-Gids.

G.H. van Maren

Sander Westerhout geeft gas, druk 2, 109 blz.
prijs gebonden f 1,35; jongensboek, leeftijd 13-14 jaar.
Inhoud: Door het plotseling sterven van zijn vader moet Sander de Muloschool verlaten om als de oudste thuis voor het gezin te verdienen. Hij komt in dienst bij het transportbedrijf Van Dongen, waarin ook zijn vader werkzaam geweest is. Sander raakt door verleiding op het oneerlijke pad. Hij wil zich zo graag studieboeken aanschaffen. Zijn strijd tegen geweten en waarschuwingen in, eer hij het verkeerde pad heeft verlaten, wordt goed beschreven. Strekking: De waarde van goede vrienden blijkt. Een goed boek. Sander moet zich overschakelen in een heel andere omgeving, die hem niet ligt en waarin hij jong en onervaren gemakkelijk in verleiding komt. Goede godsdienstige strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.