Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Verhoeven

Sarma, druk 1, 16 blz.
Een Javaan, Sarma, komt - na vele vruchtelooze pogingen bij waarzeggers en priesters en het brengen van kostbare offers - onder de prediking van zendeling Verhoeven en vindt daar den vrede, dien hij overal elders tevergeefs heeft gezocht. Na veel te hebben geleden, is Sarma in Jezus ontslapen. Het boekje laat zich prettig lezen. In 't begin komen eenige uitdrukkingen voor, die door kinderen niet begrepen zullen worden: bijv. "traditioneele onhebbelijkheid", "batonneeren", "speciaal". De uitdrukking, dat Sarma energie bezat, om later te streven naar verbetering van zijn zieleleven, is niet gelukkig gekozen. Op bladz. 8 wordt de hoop uitgesproken, dat het Sarma zal gegeven worden, te gevoelen, dat de zaligheid in geen ander is dan in Jezus Christus. Voor gevoelen zouden wij daar liever lezen gelooven. Overigens doet dit verhaal ons op treffende wijze aanschouwen de woestheid en blindheid des heidendoms, alsook de jammerlijke misleiding, waaraan de heidenen blootstaan. De hoofdgedachte wordt op den omslag in sierletters uitgedrukt door Col. 1 : 13. Bij het titelblad is een lichtdruk opgenomen, voorstellende de kerk met de gemeente te Tjideres. Het plaatje tusschen den tekst op pag. 9 is niet heel duidelijk. Om het vele goede, dat dit boekje biedt, kan het door "Jachin" gerust worden aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.