Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronDolf Kloek

Suzan kiest "Kamermeisje", druk 1, 188 blz.
5 t.d.t., M. 16 j. e.o. Suzan, leerling van een middelbare school, gaat in de vakantie een paar weken werken om haar broertjes te laten kamperen. Zij verdient in die 4 weken zoveel geld, dat er ook nog een vakantie af kan voor haar moeder en voor zichzelf. Een vader heeft Suzan niet meer. En daardoor draagt ze al vroeg de last van het gezin, samen met haar moeder. Die tijd, dat ze werkt, beleeft ze heel veel. 't Is een prettige tijd, in een deftig hotel. Ze maakt met veel mensen kennis. Ze doet haar werk goed. De eerste de beste dag maakt ze op een beetje zotte manier kennis met één van de kamerbewoners, een violist. En meteen is er het begin van een romance. Hierdoor komt Suzan in moeilijkheden, maar alles wordt goed opgelost. Als Suzan na de vakantie weer naar school gaat, is ze eigenlijk geen gewoon schoolmeisje meer, maar een "volwassen schoolmeisje". Een vlot geschreven meisjesboek voor oudere meisjes. Suzan zoekt steun bij het gezicht van haar overleden vader. Moet zij die steun niet zoeken in het gebed? Daar wordt niet op gewezen. Van een christelijke strekking is niet veel te bespeuren. Voor onze zondagsscholen kunnen wij het dan ook niet gebruiken.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963

Dolf Kloek

Suzan kiest "Kamermeisje", druk 1, 188 blz.
prijs in slappe omslag (pocket) f 1,50; meisjesboek.
Inhoud: Suzan gaat op de H.B.S. In de vakantie verdient ze in een hotel als kamermeisje geld om voor haar broertjes en haar moeder en zichzelf en reisje mogelijk te maken. Met de fooien erbij gelukt haar dit. Een schoolkameraad, Rob, zoekt toenadering tot haar, maar een gast, die violist is en zij vinden elkaar. Strekking: Het geloof beleven betekent: iets doen voor anderen. Dat vraagt soms veel geduld, maar wordt beloond.
Conclusie: Voor meisjes van 12-46 jaar aanbevolen. Het verhaal is boeiend en vlot, hoewel godsdienstig matig. Door de aard van het verhaal voor de Z.S.:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.
Dolf Kloek

Suzan kiest "Kamermeisje", druk 1, 188 blz.
Suzan kiest 'Kamermeisje' door Dolf Kloek is een positief meisjesboek in christelijke geest. Suzan heeft geen vader meer en geld voor bijzondere dingen moet moeder verdienen met handwerken. Suzan wil nu haar vakantie opofferen om voor haar broertjes en voor haar moeder een uitstapje te bekostigen; ze wordt kamermeisje in een hotel in haar eigen woonplaats. Ze maakt veel mee met de directie en met de gasten, maar vindt daarbij ook haar eigen geluk. Een levensecht boek met reële mensen. Ook omdat de godsdienst in het verhaal een volkomen vanzelfsprekende plaats inneemt, is hier sprake van een kerngezond meisjesboek. (f 1,50)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1963-64

Open IDIL-Gids.