Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronK. Norel

Schipbreuk op Malta, druk 1, 78 blz.
prijs gebonden f 1,10; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De vader van Wim en Aaltje is kapitein op een schip. Zij maken een reis naar Malta. maar lijden schipbreuk op de kust van dat eiland. Ze worden gered en worden ondergebracht bij de burgemeester. Op dat eiland bezoeken ze verschillende plaatsen, waar ook Paulus vroeger is geweest en zelfs nu nog aan hem herinneren. Eindelijk gaan ze dan weer naar huis met de Queen of Malta. Strekking: Het boek toont ons het eiland, waar Paulus eenmaal schipbreuk leed en haalt verschillende passages van Paulus aan uit de Bijbel.
Conclusie: Een prettig leesbaar boek. Soms ontroerend.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
K. Norel

Schipbreuk op Malta, druk 1, 78 blz.
Een verhaal van groot Godsvertrouwen is Schipbreuk op Malta, geschreven door K. Norel. Onderweg naar Malta, wordt de Albatros in de Middellandse zee door een zware storm overvallen. Het schip, waarop kleine Aaltje met haar broers Wim en Wybo en hun ouders zich bevinden loopt op een klip. Liefdevol nemen de Maltezers het schippersgezin op. Bij een gondelvaart door de haven redt Wim het burgemeestersdochtertje, dat overboord ging. Later volgen ze met de burgemeester de route van Paulus die immers ook op Malta schipbreuk leed. Ze ontdekken veel wat 'n helder beeld geeft van de bijbel. Uitgesproken protestante sfeer, ook wat het bijbelverhaal betreft. ( geb. f 1,10)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1955-56

Open IDIL-Gids.

K. Norel

Schipbreuk op Malta, druk 2, 75 blz.
prijs f 1,50 gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Een kustvaarder de "Albatros" lijdt schipbreuk bij Malta. Alle opvarenden worden gered en liefderijk opgenomen. Veel van wat verteld wordt, herinnert aan Paulus' reis naar Rome. Strekking: Gods hand regeert en bestuurt alles. Veel bijbelse verhalen worden duidelijk in dit leerzame verhaal. Soms gebruik van Heer.
Conclusie: Goede strekking; het licht van de Bijbel laat de schrijver vallen op allerlei gebeurlijkheden.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.
K. Norel

Schipbreuk op Malta, druk 3, 75 blz.
prijs gebonden f 5,50; jongens- en meisjesboek, leeftijd 9-11 jaar.
Inhoud: Met de Albatros, het zeeschip van hun ouders, maken Wim en Aaltje een reis naar Malta. Vlak bij dit eiland komen ze in een ontzettende storm terecht. Hun schip vergaat en zij worden ternauwernood gered. Gelukkig onderzeker niet gewild. Een ingetogen, eenvoudig en daarom juist góéd boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1977

Open Boekbeoordeling.
K. Norel

Schipbreuk op Malta, druk 4, 75 blz.
gekart., geïll., geschikt voor jongens en meisjes van 9 jaar e.o. Prijs f 9,95.
Inhoud: Aaltje en Wim wonen met hun ouders op de Albatros, een vrachtschip. Ze varen op de Middellandse Zee. Net als Paulus lijden ze schipbreuk bij Malta en komen ternauwernood aan land. Ze worden verzorgd door een boerenfamilie en logeren enkele dagen bij de burgemeester. Met diens twee kinderen verkennen ze de stad La Valetta en zoeken ze naar sporen van Paulus, de apostel.
Beoordeling: Goed verteld, boeiend verhaal. Hoewel het toeristisch vervolg van de schipbreuk rijkelijk fantastisch is levert het de schrijver bouwstenen voor veel lokale en historische informatie, die hij uitstekend verpakt. Telkens is er een herinnering aan het Nieuwe Testament en de boodschap van Paulus.
Eindoordeel: zeer aanbevolen. M.C.R.-Vr.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1993

Open Boekbeoordeling.