Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

Soldeniers van de grote geus, druk 1, 143 blz.
Prijs f 6,50.
Inhoud: Een spannend verhaal uit de tijd van de geuzen en de edelen, de tijd van de geloofsvervolgingen en strijd tegen de roomse inquisitie. Op de hem bekende wijze weet de schr. een boeiend verhaal te maken, waarin de geloofsstrijd en de geloofsmoed naar voren komt.
Conclusie: Onze jongens zullen er van smullen en ze krijgen een indruk van de tijd waarin het niet eenvoudig was om als christen uit te komen voor het geloof.
Eindoordeel: hartelijk aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Soldeniers van de grote geus, druk 1, 143 blz.
prijs f 6,50 gebonden; jongensboek, leeftijd 11 jaar en ouder.
Inhoud: De grote Geus is Hendrik van Brederode, wiens kasteel in Vianen staat. Op dit kasteel komen de edelen samen om te beraadslagen wat voor het vaderland gedaan kan worden. We leven mee met de soldeniers van het jaar 1566, een belangrijk jaar uit onze vaderlandse geschiedenis. Verbond der edelen, beeldenstorm, hagepreken komen ter sprake.
Conclusie: Een goed boek uit één van de hoogtepunten van onze geschiedenis. Soms wat lang van stof, maar daartegenover een hoogst actuele wijze van spreken, zoals: "Graag gedaan". "Weet ik". Ook wordt er duidelijk gesproken over de verzoening door Christus' bloed als fundament onzer zaligheid en de bewaring Gods op al onze wegen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Soldeniers van de grote geus, druk 1, 143 blz.
prijs f 6,75 gebonden; jongensboek, leeftijd 11 jaar en ouder.
Inhoud: De grote Geus is Hendrik van Brederode, wiens kasteel in Vianen staat. Op dit kasteel komen de edelen samen om te beraadslagen wat voor het vaderland gedaan kan worden. We leven mee met de soldeniers van het jaar 1566, een belangrijk jaar uit onze vaderlandse geschiedenis. Verbond der edelen, beeldenstorm, hagepreken komen ter sprake.
Conclusie: Een goed boek uit één van de hoogtepunten van onze geschiedenis. Soms wat lang van stof, maar daartegenover een hoogst actuele wijze van spreken, zoals: "Graag gedaan". "Weet ik". Ook wordt er duidelijk gesproken over de verzoening door Christus' bloed als fundament onzer zaligheid en de bewaring Gods op al onze wegen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Soldeniers van de grote geus, druk 1, 143 blz.
prijs f 6,75 gebonden; jongensboek, leeftijd 11 jaar en ouder.
Inhoud: De grote Geus is Hendrik van Brederode, wiens kasteel in Vianen staat. Op dit kasteel komen de edelen samen om te beraadslagen wat voor het vaderland gedaan kan worden. We leven mee met de soldeniers van het jaar 1566, een belangrijk jaar uit onze vaderlandse geschiedenis. Verbond der edelen, beeldenstorm, hagepreken komen ter sprake.
Conclusie: Een goed boek uit één van de hoogtepunten van onze geschiedenis. Soms wat lang van stof, maar daartegenover een hoogst actuele wijze van spreken, zoals: "Graag gedaan". "Weet ik". Ook wordt er duidelijk gesproken over de verzoening door Christus' bloed als fundament onzer zaligheid en de bewaring Gods op al onze wegen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.