Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

Stranding op de westkust van Afrika, druk 1, 189 blz.
prijs f 1,25; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Segher wordt, hoewel gewaarschuwd, toch geronseld als matroos. Een schipbreuk brengt hem bij de negerbevolking in Afrika. Hij gaat door veel gevaren heen en komt wonderlijk bewaard thuis. Strekking: Gehoorzaamheid dient te worden betracht. Zoek God, vóór het stervensuur komt,
Conclusie: Een goed boek, dat een klimmende spanning biedt. Voor zondagsschooluitdeling minder goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Stranding op de westkust van Afrika, druk 1, 189 blz.
Naar de 17e eeuw verplaatst ons H. te Merwe met het 7e deel van de "Mei-Pockets": Stranding op de westkust van Afrika. Segher Martensz, een jongen nog, wordt in de tijd van de Oostindische Compagnie, als scheepstimmermansknecht geronseld voor de vaart op de Oost. Onder de westkust van Afrika wordt hij met enige makkers op provianderingstocht gezonden. Zij raken na een noodweer het contact met het schip kwijt en komen in een negerdorp terecht. Na veel omzwervingen en avonturen bereiken zij een Portugese nederzetting. Daar monsteren ze op een schip, dat hen behouden thuiswaarts voert. Een zeer goed verhaal, geschreven in protestants-christelijke geest. Het is spannend en opbouwend, en vormt ook voor katholieke jongens geschikte lectuur. (f 1,25)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1958-59

Open IDIL-Gids.