Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD. Menkens-van der Spiegel

Stugkop, druk 1, 131 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dit is een echt jongensboek. Hans en Werner, twee zoons van de weduwe Braun, hebben beiden een stug, stijf karakter. Deze karaktertrek berokkent hen zelf, doch ook vooral hun moeder, veel leed. Hun vader, Duitscher van geboorte, is niet uit den wereldoorlog teruggekeerd. Tegen den zin zijner moeder gaat Werner op zoek naar zijn vader, zwerft door Rusland, Siberië, doch alles te vergeefs. Na zijn zwerftocht komt hij in Zuid-Duitschland terecht als mijnwerker. Eerst als zijn moeder ziek is, komt hij terug. Hij vindt haar, vergrijsd door verdriet. Dit grijpt hem aan. Ook Hans is vaak de dupe van zijn "eigen zin" Beide zoons leerden met hun zonde tot den Heere te gaan. Er komt een ommekeer bij beiden. Algemeene op- of aanmerkingen: Het boek is vlot geschreven. Eén ding missen we. Van "wedergeboorte" rept het boek niet. Het gaat alles zoo gemakkelijk. Toch kunnen we het boek wel aanbevelen. Leelijk staat Here, dat naast Heere voorkomt.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
D. Menkens-van der Spiegel

Stugkop, druk 1, 131 blz.
G. K. C. 0. 10 t. d. t. 70 cent. Hans Braun woont op een dorp samen met moeder en grootmoeder. Zijn vader is in den oorlog gebleven. Zijn oudere broer is tegen den zin der familie naar Siberië getrokken om zoo mogelijk vader op te sporen. Sinds dien tijd hebben ze niets meer van hem gehoord. Hans is erg stug van karakter. Daardoor vervreemdt hij zijn schoolmakkers van zich en dientengevolge wordt hij vreeselijk geplaagd. Dat veroorzaakt allerlei onaangenaamheden. Eén vriend krijgt hij, Kees, die hem, ondanks zijn nukken, trouw blijft. Grootmoeder sterft. Moeder moet kleiner gaan wonen. Zij vermaant Hans telkens wegens zijn stugheid. Hij moet daartegen leeren bidden. Als moeder zwaar ziek wordt, ziet Hans zijn zonde in, en vraagt God om vergeving. Zijn broer komt onverwachts thuis; moeder herstelt, alles eindigt goed. Dit dikke boek heeft een zeer geslaagden omslag. Zoowel uit een oogpunt van compositie als van kleur "doet" deze het. Het boek bevat een waarschuwing tegen stijfkoppigheid, stugheid, die veel narigheid veroorzaakt. Die kwade karaktereigenschap wordt als zonde gebrandmerkt, een zonde, waartegen gestreden moet worden. Het trof ons eenigszins, dat in dit godsdienstige gezin nooit over een predikant of over de kerk gesproken wordt, zelfs niet bij het sterven der grootmoeder en tijdens de gevaarlijke ziekte van moeder. Toch is de geest positief Christelijk. Vooral op blz. 125 komt dat sterk uit. Ook de tegenstelling zonde-genade wordt niet gemist. Er liggen goede leeringen in, b.v. "Als God ons alles gaf, wat we Hem vragen, kregen we niet het allerbeste". (Ook hier ergert de zinnelooze willekeur, waarmee spellingvereenvoudigers zich niet ontzien "Here Jezus" te schrijven.) We kunnen dit mooie boek onze hartelijke aanbeveling meegeven.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

D. Menkens-van der Spiegel

Stugkop, druk 2, 131 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dit is een echt jongensboek. Hans en Werner, twee zoons van de weduwe Braun, hebben beiden een stug, stijf karakter. Deze karaktertrek berokkent hen zelf, doch ook vooral hun moeder, veel leed. Hun vader, Duitscher van geboorte, is niet uit den wereldoorlog teruggekeerd. Tegen den zin zijner moeder gaat Werner op zoek naar zijn vader, zwerft door Rusland, Siberië, doch alles te vergeefs. Na zijn zwerftocht komt hij in Zuid-Duitschland terug als mijnwerker. Eerst als zijn moeder ziek is. komt hij terug. Hij vindt haar, vergrijsd door verdriet. Dit grijpt hem aan. Ook Hans is vaak de dupe van zijn "eigenzin". Beide zoons leerden met hun zonde tot den Heere te gaan. Er komt een ommekeer bij beiden. Algemeene op- of aanmerkingen: Het boek is vlot geschreven. Eén ding missen we. Van "wedergeboorte" rept het boek niet. Het gaat alles zoo gemakkelijk. Toch kunnen we het boek wel aanbevelen. Leelijk staat Here, dat naast Heere voorkomt.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.